Zahlavi

Význačný fyzik Roland Wiesendanger získal čestné ocenění Akademie věd

14. 05. 2019

Německý fyzik Roland Wiesendanger, který na univerzitě v Hamburku vede vlastní skupinu v oblasti nanověd, obdržel v úterý 14. května čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“. Cenu mu v prostorách Fyzikálního ústavu AV ČR předal člen Akademické rady Pavel Krejčí.

Wiesendanger dnes v Praze zároveň vystoupil s odborným seminářem (vedeným v anglickém jazyce) na téma svého aktuálního výzkumu, v němž propojuje několik oblastí a který nabízí velké možnosti využití jak v průmyslu, tak medicíně či komunikačních technologiích.

Spinové vlastnosti materiálů

Roland Wiesendanger je průkopníkem spinového rozlišení rastrovací tunelové mikroskopie a spektroskopie s atomárním rozlišením, díky čemuž získal zcela nové poznatky o spinových vlastnostech materiálů na atomárním měřítku.

Jeho skupina jako první prokázala možnost dosažení spinového rozlišení na atomární úrovni pomocí rastrovací tunelové mikroskopie a měření výměnné interakce mezi jednotlivými atomy pomocí mikroskopie atomárních sil. Dále jako první pozoroval atomárně rozlišené spinové struktury na površích feromagnetů a antiferomagnetů. Experimentálně demonstroval možnost logických operací pomocí spinových stavů atomárních řetízků.

Tři ERC granty

Roland Wiesendanger je zároveň nositelem mnoha zahraničních ocenění, včetně Ceny Julia Springera pro aplikovanou fyziku v roce 2016, třikrát se mu dokonce podařilo získat prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC), naposledy v loňském roce.

Tento německý expert je také v dlouholetém kontaktu s českými vědci, ve dvou obdobích vedl divizi nanostruktur Mezinárodní unie vakuových věd, technologií a aplikací (IUVSTA) a předsedal řídícímu výboru Mezinárodní konference o nanovědách a technologiích (ICN+T), které se konají od roku 2006. V pořádání této význačné přehlídky se vystřídala řada světových měst, mimo jiné Stockholm, Peking, Paříž a loni se k nim připojilo i Brno, kde konferenci spolupořádal Fyzikální ústav AV ČR.

Wiesendanger se také intenzivně věnuje studentům a  spolupracuje s Fyzikálním ústavem při přípravě série mezinárodních letních škol Physics at Nanoscale, které mají velký ohlas.

Připravila: Na základě materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Martin Vokroj, Fyzikální ústav AV ČR (v textu) a archiv Rolanda Wiesendangera