Zahlavi

Výstava výsledků architektonicko-výtvarné soutěže na pomník Václava Dolejška

07. 11. 2016

Ve dnech 15. – 25. listopadu 2016 se v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze koná výstava výsledků architektonicko-výtvarné soutěže na pomník Václava Dolejška, jejíž výsledky v říjnu vyhlásil Ústav termomechaniky AV ČR. Výstava prezentuje návrhy všech 28 přihlášených soutěžících.

Ústav termomechaniky AV ČR vyhlásil již v květnu letošního roku veřejnou výtvarně-architektonickou soutěž na zpracování návrhu pomníku profesora Václava Dolejška, významného českého fyzika a autora několika objevů z oblasti spektrografie. Jedním z jeho významných objevů je prokázání dlouho hledané série N rentgenových spekter na vzorcích uranu, thoria a bizmutu.

Záměrem soutěže bylo vytvořit formou uměleckého díla odkaz, který by vyjádřil Dolejškovy zásluhy o rozvoj experimentální fyziky a jeho odvahu dát své schopnosti do služeb odboje proti nacistům.

Předpokládá se, že pomník bude umístěn do středu nově vzniklého parku na Mazance před akademickými budovami na pražském Ládví u ulice Dolejškova.

Porota soutěže byla sestavena z významných představitelů české výtvarné a architektonické scény a ze zástupců Akademie věd ČR. Z celkem 28 soutěžních návrhů vybrala porota pět nejvhodnějších, které odborníci vyhodnotili jak z umělecké, tak z technické stránky jako nejlépe zpracované. Porota se však neshodla na jednoznačném vítězi, jehož dílo by doporučila k okamžité realizaci. Návrhy proto vybrala bez udání pořadí a ke každému z nich sepsala doporučení a připomínky.

Porota se rozhodla iniciovat druhé kolo, ve kterém by se mělo ukázat, zda je možné vybrané návrhy po finanční, technologické i kvalitativní stránce realizovat. Ve druhém kole, které se uskuteční po ukončení výstavy, budou přepracované návrhy znovu předloženy porotě k posouzení a bude vybrán konečný návrh.

Po skončení výstavy v Galerii Věda a umění návrhy dále poputují do Ústavu termomechaniky AV ČR, kde je bude možné zhlédnout do konce ledna 2017.

Vstupné na výstavu zdarma.

Odkaz na autobiografii prof. Václava Dolejška - http://casopis.vesmir.cz/clanek/vaclav-dolejsek-1895-1945

Odkaz na stránky vyhlášení soutěže - http://www.it.cas.cz/cs/pomnik-soutez