Zahlavi

Výstava pro kolemjdoucí připomíná konfiskované památky

07. 03. 2019

Ve výlohách Ústavu dějin umění AV ČR v Husově ulici v Praze je až do 2. června k vidění výstava Konfiskované památky – konfiskované osudy. Vystaveny jsou faksimile a tisky představující proces záchrany kulturně hodnotných statků z majetku šlechtického rodu Waldsteinů a severočeských továrnických rodin Richterů a Klugeů.

V roce 1945 byl československým státem na základě dekretů prezidenta republiky vyvlastněn majetek přibližně 2,6 milionu německých obyvatel země. Většina z nich byla následně vysídlena za hranice. Součástí konfiskovaného majetku byly také movité památky, knihy a historické dokumenty. Jejich záchranu před devastací a přesun do veřejných sbírkových a dalších odborných institucí komplikovala kromě poválečného chaosu i silná vlna antiněmectví.Nejvíce kulturně hodnotných statků pocházelo z vlastnictví historických šlechtických rodů, jejichž představitelé se před rokem 1945 přihlásili k německé národnosti, a z majetku bohatých továrníků či sběratelů. Výstava proces záchrany těchto osiřelých památek představí jak v obecné rovině, tak na příkladu majetku šlechtického rodu Waldsteinů a dvou severočeských továrnických rodin – Richterů a Klugeů.

Expozici ve Window Gallery připravil Ústav dějin umění AV ČR, navštívit ji lze non-stop na adrese Husova 4, Praha 1.

Na titulním obrázku Portrét Evy a Ingrid Richterových od malíře Karla Deckera z roku 1935 (NPÚ, ÚPS na Sychrově, SZ Hrubý Rohozec)

Související články:

Ústav dějin umění se rozšiřuje o oddělení muzikologie

Prestižní francouzskou poctu získala členka Akademické rady


Připravila: Markéta Růžičková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, ve spolupráci s Barbarou Gajewskou, Ústav dějin umění AV ČR
Foto: Markéta Růžičková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR