Zahlavi

Výstava Božská moudrost – boží příroda představuje vzácné ilustrace

14. 05. 2019

Originály vědeckých ilustrací knih ze 17. století, které byly zapůjčeny z nejrůznějších institucí včetně Ritmanovy knihovny v Amsterodamu známé jako Bibliotheca Philosophica Hermetica, představuje nejnovější výstava v Galerii Věda a umění v budově Akademie věd ČR. Veřejnosti se za účasti místopředsedy Akademie věd ČR Pavla Barana otevřela na vernisáží 13. května 2019.

Výstava Božská moudrost – boží příroda. Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století v Galerii Věda a umění v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze představuje v souvislosti s nedávným čtyřstým výročím vydání rosekruciánských manifestů část tehdejší literární produkce. Ta reagovala na krizi vědění, náboženství a politiky.

Stranou nezůstávají ohlasy těchto spisů v českých zemích v doznívající epoše císaře Rudolfa II. a v letech politických, náboženských a kulturních zvratů po bitvě na Bílé hoře v roce 1621. Návštěvníky čekají vzácné a bohatě ilustrované tisky a rukopisy, jež ukazují dobové intelektuální proudy i knižní a vizuální kulturu včetně vizuální komunikace.

Jde zejména o díla, která se zaměřují na hermetickou a rosekruciánskou filozofii 17. století, jejíž myšlenky souvisely s renesanční novoplatónskou filozofií. Společně se snahou o nápravu jedince a společnosti, typickými pro dobu Jana Amose Komenského, se staly součástí evropského kulturního dědictví. Výstava představí i takřka neznámá díla Komenského současníků, pobělohorských exulantů z českých zemí, zejména Paula Felgenhauera (1593–1677) a Ondřeje Habervešla z Habernfeldu (1587–1655).

Výstava vznikla ve spolupráci s The Embassy of the Free Mind v Amsterdamu, která zahrnuje knihovnu Bibliotheca Philosophica Hermetica, přidružené muzeum a Ritmanův výzkumný ústav. Jak zdůrazňuje ředitelka Bibliotheca Philosophica Hermetica Esther Ritmanová, která výstavu zahajovala společně s místopředsedou Akademie věd ČR Pavlem Baranem a Vladimírem Urbánkem z Filosofického ústavu AV ČR, expozice navštívila od roku 2014 Basilej, Amsterdam, Krakov a Budapešti. Letos se ji podařilo přivést i do české metropole, a to i s organizační podporou Střediska společných činností AV ČR.  

Knižní kultura 17. století jako na dlani
Jádro výstavy tvoří vzácné staré tisky z fondů knihovny Bibliotheca Philosophica Hermetica v Amsterodamu autorů, mezi nimiž jsou například Robert Fludd, Heinrich Khunrath, Daniel Mögling, Johann Valentin Andreae, Michael Maier či Oswald Croll. Nejvýznamnějšími exponáty jsou rosekruciánské manifesty, zejména Fama Fraternitatis a Confessio Fraternitatis.

Mnohé z tisků obsahují rytiny, které jsou nejen ukázkou vysoké kvality dobové knižní kultury, ale i jedinečným znázorněním filozofických a náboženských představ, které vycházely z hermetických a rosekruciánských myšlenkových proudů.

„Exponáty doplňují staré tisky z pražských knihoven – Národní knihovny ČR, Knihovny Národního muzea a Strahovské knihovny, které zapůjčily zejména exempláře děl Komenského, jeho spoluexulantů i dalších autorů,“ vyzdvihuje Esther Ritmanová, která návštěvníkům také představila český překlad knihy Divine Wisdom – Divine Nature. Ta vyšla u příležitosti výstavy s podporou Rosekruciánského nadačního fondu.

Výstava vychází z práce oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR – zejména ze zkoumání intelektuálního podhoubí, v němž se formovalo myšlení J. A. Komenského. Filosofický ústav AV ČR spolupracoval s Bibliotheca Philosophica Hermetica již dříve, například v souvislosti s Komenského výročím v roce 1992 či s komeniologickou konferencí v Naardenu v roce 2013. Jednou z doprovodných akcí pro odbornou veřejnost je mezinárodní workshop The Rosicrucian Manifestos and the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Century, jehož hlavním organizátorem byl Filosofický ústav AV ČR.

Vernisáž doprovodilo hudební vystoupení vokálního ansámblu VAGANTES, který představil devět písní z díla Atalanta Fugiens (Prchající Atalanta) od Michaela Maiera.

Doprovodný program
Není-li uvedeno jinak, koná se program v prostorách Galerie Věda a umění.

Úterý 14. května 2019
09:00–17:00 hod. – International workshop The Rosicrucian Manifestoes and the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Century, budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 205

17:00–18:00 hod. – komentovaná prohlídka (v anglickém jazyce s českým překladem – Esther Ritmanová, Peter Forshaw, Vladimír Urbánek)

Pondělí 20. května 2019
17:00–18:00 hod. – komentovaná prohlídka (Aleš Petrovský, Rosekruciánský nadační fond)

Čtvrtek 30. května 2019
16:00–17:00 hod. – komentovaná prohlídka (Olga Rosenkrantzová, Rosekruciánský nadační fond)

Pátek 31. května 2019
16:00–18:00 hod. – projekce filmu Cesta do neočekávaného, budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206 (dokumentární film o rosekruciánských manifestech 17. století a jejich vlivu v Evropě až do současnosti, německý film s českými titulky)

Sobota 8. června 2019
19:00–24:00 hod. – Muzejní noc
od 19:00 hod. – komentovaná prohlídka (Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR)

Pátek 14. června 2019
16:00–18:00 hod. – přednáška pro veřejnost o vztahu J. V. Andreaeho a J. A. Komenského (Jiří Beneš, Filosofický ústav AV ČR), budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206

Středa 19. června 2019
16:30–18:00 hod. – komentovaná prohlídka (Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR)

Pátek 21. června 2019
16:00–18:00 hod. – projekce filmu Jacob Böhme – Život a dílo, budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206 (polský film s českými titulky, úvodní slovo Martin Žemla, projekce se zúčastní autor filmu Łukasz Chwałko)

Po 24. června 2019
17:00–18:00 hod. – komentovaná prohlídka (Jan Adam, Rosekruciánský nadační fond)

OTEVŘENO
pondělí – sobota 10:00–18:00 hod.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Reportáž: Studio OAT

Licence Creative Commons

 

2019-05-13_Galerie (1)

2019-05-13_Galerie (1)

2019-05-13_Galerie (10)

2019-05-13_Galerie (10)

2019-05-13_Galerie (11)

2019-05-13_Galerie (11)

2019-05-13_Galerie (12)

2019-05-13_Galerie (12)

2019-05-13_Galerie (13)

2019-05-13_Galerie (13)

2019-05-13_Galerie (14)

2019-05-13_Galerie (14)

2019-05-13_Galerie (15)

2019-05-13_Galerie (15)

2019-05-13_Galerie (16)

2019-05-13_Galerie (16)

2019-05-13_Galerie (2)

2019-05-13_Galerie (2)

2019-05-13_Galerie (3)

2019-05-13_Galerie (3)

2019-05-13_Galerie (4)

2019-05-13_Galerie (4)

2019-05-13_Galerie (5)

2019-05-13_Galerie (5)

2019-05-13_Galerie (6)

2019-05-13_Galerie (6)

2019-05-13_Galerie (7)

2019-05-13_Galerie (7)

2019-05-13_Galerie (8)

2019-05-13_Galerie (8)

2019-05-13_Galerie (9)