Zahlavi

Vyhlášení soutěže Věda fotogenická 2016

02. 05. 2016

Spolek Fórum Věda žije! a Středisko společných činností AV ČR vyhlašují třetí ročník fotografické soutěže pro zaměstnance Akademie věd ČR Věda fotogenická. Maximálně tři fotografie ve dvou kategoriích mohou autoři posílat do 30. června 2016. Z Kategorie 1 (fotografie s vědeckou tematikou, tj. snímky objektů vědeckého zkoumání, přístrojů, části živé a neživé přírody, jevů či činností souvisejících s prací v AV ČR) vybere porota snímky do kalendáře AV ČR. Vítězné snímky z Kategorie 2 (vědci ve fotografii) budou vybrány na výstavu. Podrobné informace na www.vedafotogenicka.cz.

 

 

 

 

Kontaktní osoby:

Michael Komm
Vedoucí projektu

Spolek Fórum Věda žije!
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
777 553 579
komm@vedazije.cz

Eva Jurková
Vedoucí projektu

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
221 403 279
jurkova@ssc.cas.cz