Zahlavi

Vychází nová kniha o civilizaci a barbarství

06. 11. 2018

Archeologický ústav AV ČR začátkem listopadu vydal populárně naučnou knihu „Příběhy civilizace a barbarství – Pod nadvládou Říma“ autorů Balázse Komoróczyho a Marka Vlacha. Bohatě ilustrovaná publikace přehledně shrnuje vývoj Římské říše včetně krátké, avšak významné epizody římské nadvlády nad částí území dnešní České republiky. Knihu by neměl přehlédnut žádný milovník římské civilizace ani ten, kdo chce nahlédnout do obecných zákonitostí lidských dějin.

Kniha o rozsahu téměř 300 stran se věnuje římskému impériu, které po dlouhá staletí vévodilo starověkému světu. Autoři si vytkli za cíl přístupnou formou nastínit hlavní rysy Římské říše, aniž by rezignovali na faktografické shrnutí a na představení základní terminologie. Pojednávané okruhy vybírali subjektivně, se záměrem poskytnout čtenářům orientační přehled o tématech, která se objevují i v současné diskusi o roli a podobě státu (např. systém vlády a státní správy, obrana a vojenství, společenské integrace a polarizace).

V závěru je pak představen jeden dílčí úsek římských dějin, v němž se pod nadvládou Říma krátkodobě ocitla i část území dnešní České republiky. Autoři jsou přesvědčeni, že v dějinách Římské říše lze identifikovat četné rysy, které mohou dnešní společnosti posloužit jako náměty k přemýšlení a také jí dodat užitečné argumenty při vlastním střízlivém a erudovaně kritickém pohledu na naši současnost.

Minulost jako klíč k budoucnosti

„Kniha je určena všem zájemcům o dějiny,“ uvedl jeden z autorů Balázs Komoróczy. „Věřím, že bude užitečná nejen pro studenty humanitních věd, ale také pro milovníky římské civilizace napříč profesemi. Při její tvorbě jsme se snažili vybírat témata, která jsou přítomna i v dnešním společenském diskurzu. V knize se tak čtenáři mohou dozvědět, jak starověcí Římané řešili obranu svých hranic (jejichž délka je srovnatelná s hranicemi dnešní EU), jak dokázali či nedokázali integrovat do svých řad nejrůznější etnická, kulturní či náboženská uskupení. A také se zamyslet nad tím, zda je proces zániku Římské říše opravdu v něčem srovnatelný s tím, čeho jsme dnes v Evropě svědky,“ dodal Komoróczy.

„Bedlivě pozoruj minulost, ony nespočetné proměny vládnoucích mocí, a dokážeš předvídat i budoucnost.“ Tato slova napsal Marcus Aurelius, jediný císař Římské říše, který kdy snad stanul na území dnešní České republiky. Naše země se trvalou součástí tohoto mimořádného státního útvaru nikdy nestala, přesto je v civilizaci a kultuře dnešních obyvatel mnohem více univerzálního dědictví po Římanech, než si uvědomujeme. Téměř každý z nás o Římanech ví, ale opravdu je i známe? Odpověď na tuto otázku musí najít každý sám, snad mu v tom pomůže i tato kniha. Shrnutí základních historických faktů a vývojových tendencí vybraných aspektů starověkého římského státu a jeho společnosti pro někoho může být studijním materiálem, jinému možná pomůže pochopit i některé obecné zákonitosti lidských dějin, které nás obklopují a naše osudy ovlivňují i v dnešní době.

Knihu lze zakoupit pouze v knihovně Archeologického ústavu v Brně nebo v e-shopu zde. K dispozici je rovněž ukázka.

Balázs Komoróczy, Marek Vlach:
Příběhy civilizace a barbarství – Pod nadvládou Říma

Počet stran: 289
Ilustrace: barevné
ISBN 978-80-7524-014-9
Datum vydání: 2. listopadu 2018

Související články:

Vycházejí ucelené dějiny první republiky

Historie není jen soupis suchopárných dat, říká autorka knižní novinky

21 krátkých let připomíná Literární kronika první republiky

 

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR z podkladů Archeologického ústavu AV ČR
Foto: Archeologický ústav AV ČR