Zahlavi

Vláda schválila nový způsob hodnocení výzkumných organizací

09. 02. 2017

Vláda 8. února 2017 schválila návrh nového systému hodnocení výzkumných organizací, který ve spolupráci s Radou pro výzkum vývoj a inovace předložil místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Oproti dosavadnímu systému hodnocení kvantity výsledků výzkumných organizací by se mělo v průběhu následujících tří let přistoupit ke komplexnímu hodnocení kvality výzkumných institucí, které odpovídá mezinárodním standardům.

Na nové zásady hodnocení již dlouhou dobu čekají ministerstva s agendou výzkumu a vývoje. Především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a vysoké školy, které potřebují kvalitní výstupy hodnocení pro efektivní řízení.

Nový systém hodnocení bude zaváděn postupně v následujících třech letech. Bude probíhat pravidelné každoroční hodnocení výzkumných organizací a zároveň bude zaváděno hodnocení kompletní. Od roku 2020 pak bude probíhat kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.

Mezi základní principy nového systému hodnocení patří rozdělení výzkumných organizací na tři různé úrovně (úroveň národní nebo také centrální, hodnocení na úrovni poskytovatelů a hodnocení pro potřeby řízení výzkumné organizace). Výzkumné organizace budou nově při hodnocení děleny na tři skupiny, konkrétně na vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR a na rezortní výzkumné organizace a organizace průmyslového výzkumu.

Důležitou změnou oproti stávajícímu stavu bude hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých výzkumných organizací. Novinkou bude také posuzování kvality výzkumných organizací pomocí pěti základních modulů, mezi které patří: Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance výzkumu, Životaschopnost nebo také Viabilita a modul Strategie a koncepce výzkumné organizace. Relativní významnost modulů bude různá podle postavení výzkumné organizace v systému výzkumu a vývoje.

Metodika Hodnocení VO_2017

Připravil: Odbor mediální komunikace Kancelář AV ČR
Foto: Getty Images