Zahlavi

Videozáznam z konference vědeckých týmů AV ČR

27. 04. 2016

Odbor audiovizuálních technologií SSČ AV ČR připravil videozáznamy přednášek z konference vědeckých týmů AV ČR, konané 24. března 2016 v sídle Akademie věd ČR v Praze. Na konferenci, kterou uspořádala Vědecká rada AV ČR, představilo činnost svých týmů třináct předních českých vědeckých osobností. Výběr jednotlivých témat se odvíjel od hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014, které bylo právě dokončeno. Komise s mezinárodním zastoupením doporučily právě tyto týmy pro prezentaci na konferenci, jež ilustrovala část špičkového výzkumu, který se v AV ČR aktuálně provádí.

 
Tekutiny v pohybu
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., Matematický ústav
 
Složitost výpočtů a složitost důkazů
prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., Matematický ústav
 
Spintronika: most mezi relativistickou kvantovou fyzikou a mikroelektronikou
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D., Fyzikální ústav
 
Kosmické plazma pohledem umělých družic a meziplanetárních sond
prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr., Ústav fyziky atmosféry
 
Grafen
RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
 
Katalýza, nanomateriály a biotechnologie - nové cesty v chemickém inženýrství
Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc., Ústav chemických procesů
 
Mysterie začátku a konce aneb jak vdechnout genu život
Leoš Valášek, Ph.D, Mikrobiologický ústav
 
Biodiverzita na naší planetě: ekologické faktory zodpovědné za druhovou rozmanitost rostlin a živočichů
prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum
 
Buněčný osud a jak ho dokážeme ovlivnit
RNDr. Petr Bartůněk, CSc., Ústav molekulární genetiky
 
Racionální nepozornost a experimentální ekonomie
doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc., Národohospodářský ústav
 
Předpoklady, formy a aspekty „dlouhé systémové změny“ 1980-2000
PhDr. Michal Kopeček, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny
 
K aktuálním trendům ve výzkumu jazyka a komunikace
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český
 
Současné přístupy k výzkumu výtvarného umění a architektury
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc., Ústav dějin umění