Zahlavi

Více světla a lepší akustika v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu

26. 03. 2018

Ve čtvrtek 22. března se otevřel zrekonstruovaný přednáškový sál Geofyzikálního ústavu AV ČR. Slavnostní událostí provázel ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR Aleš Špičák. Mezi přibližně osmdesáti účastníky slavnosti byli také místopředsedové Akademie věd ČR prof. Zdeněk Havlas a prof. Jan Řídký. Na opravu chátrajícího sálu, jehož součástí je i chlouba ústavu‒obraz Julia Payera Záliv smrti, který zachycuje tragický konec polární výpravy sira Johna Franklina v roce 1847, vyčlenila Akademická rada AV ČR přibližně 2 miliony korun.

„Zadání rekonstrukce přednáškového sálu bylo pro nás výzvou, protože bylo třeba splnit několik často protichůdných požadavků,“ uvedl při slavnostním otevření sálu architekt David Mareš z ateliéru třiarchitekti. „Museli jsme zlepšit akustiku, zajistit, aby bylo v sále více denního světla, aby světlo nerušilo při přednáškách promítání, aby prostor dal ještě více vyniknout obrazu Záliv smrti a současně, aby umožnil další výstavy moderního výtvarného umění a také, aby byl zachován původní charakter prostoru při využití moderních stavebních materiálů,“ dodal Mareš.

Pohled do zrekonstruovaného přednáškového sálu.

Budova Geofyzikálního ústavu AV ČR na Spořilově pochází z druhé poloviny padesátých let 20. století. Svým vzhledem a vnitřním uspořádáním navazuje na funkcionalismus let dvacátých a třicátých. Prostorný přednáškový sál se pravidelně využívá k seminářům, workshopům a přednáškám, mj. v rámci Spořilovských expedic, společenským setkáním a výstavám soudobého umění. Otevření zrekonstruovaného sálu taktéž doprovodila vernisáž obrazů brněnského výtvarníka Pavla Rudolfa, jednoho z našich nejvýznamnějších konstruktivistů.

Otevřením přednáškového sálu provázel ředitel Geofyzikálného ústavu Aleš Špičák.

Rekonstrukci provedla stavební firma Rodostav. Bylo odstraněno několik dělicích příček a všechny plné vchodové dveře byly nahrazeny prosklenými, což prostor opticky zvětšilo a prosvětlilo. Zcela nový je systém vytápění a osvětlení. Podlaha byla zateplena, poškozené parkety odstraněny a místo nich byl použit speciální litý beton, tzv. cemflow, zesvětlený bílým pigmentem a ozvláštněný drobnými černými kamínky. Také vstupní prostor doznal značných změn‒byly odstraněny veškeré rušivé prvky (trubky, lišty, úložné prostory) a rozšířeno schodiště, čímž prostor získal na důstojnosti a prostornosti. Sál je vybaven dřevěnými židlemi TON v barvě „brown suggar“.

Úplně vlevo místopředseda AV ČR Zdeněk Havlas a třetí zprava místopředseda AV ČR Jan Řídký.

Na rekonstrukci interiéru sálu naváže na jaře úprava předsálí‒kamenná dlažba, kvalitní zatravnění a výsadba stromů.

Připravil: Geofyzikální ústav ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Hana Hamplová