Zahlavi

Velvyslanec Izraele navštívil brněnský CzechGlobe

12. 06. 2018

Izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron navštívil CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR v Brně. Setkal se zde jak s vedením ústavu, tak se zástupci vědeckých pracovníků. Během velvyslancovy návštěvy v pondělí 11. června 2018 představil ředitel ústavu Michal Marek svoje pracoviště, jeho vědecké zaměření a zvláštní pozornost věnoval projektům mezinárodní spolupráce a propojení s evropskými výzkumnými infrastrukturami.

Vedení ústavu dále přiblížilo aktivity vybraných výzkumných týmů s ohledem na možnosti spolupráce s izraelskými partnery. Ta se nejvíce nabízí v projektu „Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách“.

V krátké diskusi velvyslanec zdůraznil, že Izrael má zájem zvýšit spolupráci s českými institucemi, a jako příklad zmínil oblast vodních technologií. Dále se zajímal o to, jak se CzechGlobe účastní výzkumných programů podporovaných vládou a jak se daří spolupracovat s firmami a transferovat výsledky výzkumu. Setkání bylo součástí jeho návštěvy Brna, kterou připravila Česko-izraelská smíšená hospodářská komora a v rámci které se velvyslanec sešel s představiteli města Brna, Jihomoravského kraje a Krajské hospodářské komory jižní Moravy.

Na titulním obrázku uprostřed velvyslanec Izraele v ČR Daniel Meron, vpravo vedle něj ředitel ústavu Michal Marek

Připravila: Hana Šprtová ve spolupráci s Alicí Horáčkovou, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Ústav výzkumu globální změny AV ČR