Zahlavi

Veletrhy, knihy i školka. Předsedkyně navštívila Středisko společných činností

28. 01. 2019

Mezi více než padesátkou pracovišť Akademie věd ČR má Středisko společných činností zvláštní postavení. Poskytuje totiž důležitý servis ostatním akademickým institucím: zajišťuje vydání knih, časopisů i brožur, spravuje nemovitosti, připravuje výstavy a veletrhy, natáčí vědecká videa, zajišťuje počítačové sítě… Nyní si ho v rámci svých cest prohlédla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

„Objíždím jednotlivé ústavy a osobně se potkávám s jejich řediteli, kteří ne vždy mají představu o tom, co všechno děláme a v čem jim můžeme pomoci. Velmi bych si přál, abychom byli pro akademické ústavy vždy první volbou. Změnili jsme přístup k poskytovaným službám, dáváme život novým webovým stránkám a podporujeme vznik dětských skupin, které by měly ulehčit návrat do práce mnoha vědkyním a vědcům s dětmi,“ vypočítává ředitel Tomáš Wencel změny, které se v rámci Střediska odehrávají v poslední době.

Ředitel Tomáš Wencel při úvodní prezentaci

Úspěšný Veletrh vědy

Středisko společných činností je servisní institucí Akademie věd ČR, to znamená, že poskytuje různé služby a podpůrné činnosti jejím pracovištím. Úkolem SSČ je například pomoc s popularizací vědy a výzkumu. Na té se podílí jak vydáváním oficiálního časopisu A / Věda a výzkum nebo tradičního periodika Živa, tak správou sociálních sítí AV ČR (např. @akademieved) a natáčením pořadů o vědě (např. magazín Česká věda).  Mezi „vlajkové lodi“ v oblasti popularizace patří příprava červnového Veletrhu vědy a podzimního festivalu Týden vědy a techniky.

Ředitelka Divize vnějších vztahů Kateřina Sobotková (vpravo) a ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět

„Veletrh vědy roste rok od roku, rozšiřuje se výstavní plocha, přichází čím dál víc lidí. Především nás ale těší zvyšující se zájem pracovišť AV ČR a raketově vzestupující úroveň prezentace jejich práce směrem k veřejnosti,“ uvádí ředitelka Divize vnějších vztahů SSČ Kateřina Sobotková s tím, že pro letošní ročník nabídli možnost prezentace i Slovenské akademii věd. V následné diskusi se pak probíraly možnosti, jak více upozornit například na výstavní prostory Galerie věd a umění a zviditelnění Akademie věd ČR obecně.

Sociální sítě i filmové dokumenty

Návštěva, jíž se kromě předsedkyně zúčastnili i místopředsedové Zdeněk Havlas a Pavel Baran a členové Akademické rady, si poté prohlížela jednotlivé sekce Střediska, umístěné na Národní třídě. Mnohé z nich zarazilo, o jak rozvětvený labyrint chodeb, točitých schodišť a podivuhodných zákoutí vlastně jde.

Předsedkyně v odboru akademických médií, v popředí Viktor Černoch

Vedoucí odboru audiovizuálních technologií Václav Špaček upozornil na nadcházející dokumentární cyklus Tiché hrozby, který v dubnu začne vysílat Česká televize, vedoucí odboru akademických médií a šéfredaktor časopisu A / Věda a výzkum Viktor Černoch zdůraznil úspěchy na sociálních sítích, podstatná část prohlídky pak patřila Divizi informačních technologií, ale také akademické školce či zrekonstruované kavárně.

Při prohlídce akademické školky

Dar Antonína Wiehla

Poté již následoval přesun do prostor Střediska na Václavském náměstí. Tam se nachází dům architekta a stavitele Antonína Wiehla, který svůj výstavní dům (na fasádách se podílel i Mikoláš Aleš) odkázal České akademii věd a umění.

Ve Wiehlově domě připravuje odbor projektů rozvoje lidských zdrojů nejenom zmíněný Veletrh vědy, ale organizují se odtud také středoškolské stáže v ústavech v rámci projektu Otevřená věda a své služby zde poskytuje servisní centrum EURAXESS.

 

Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a Tomáš Wencel v historických prostorách Wiehlova domu

Wiehlův dům je i důležitou zastávkou pro vědce, kteří se chtějí poradit, jak převést výsledky svých výzkumů do praxe, sídlí tam totiž Centrum transferu technologií (CeTTAV).  V podkroví Wiehlova domu vzniká přírodovědecký časopis Živa a dolní část patří redakci a knihkupectví nakladatelství Academia, které zde provozuje příjemnou literární kavárnu.

V redakci nakladatelství Academia ve Wiehlově domě, v popředí místopředseda AV ČR Zdeněk Havlas

Z rozsáhlé produkce loňských titulů ředitel Wencel upozornil zejména na Literární kroniku první republiky, Atlas fauny České republiky či Průvodce stalinistickou Prahou v letech 1948-1956. Na poličkách nakladatelství lze najít i takové tituly jako Dějiny kanibalismu či Dějiny vlasů, paní předsedkyni pak zaujal výpravný titul Antarktida.

Kromě literárních inspirací čekal vzácnou návštěvu i jeden netradiční zážitek: mohla z novorenesančního balkonu pokynout Václavskému náměstí podobně, jako to v listopadu 1989 učinil Václav Havel. Jenom to tenkrát bylo o jedno číslo vedle v budově bývalého Melantricha.

Na titulním obrázku předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a členka Akademické rady Markéta Pravdová

Související články:

Předsedkyně na turné: zemětřesení, geomagnetické pole i horniny s příběhem

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Josef Landergott, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

BE8A2471

BE8A2471

BE8A2488

BE8A2488

BE8A2490

BE8A2490

BE8A2670

BE8A2670

BE8A2677

BE8A2677

BE8A2732

BE8A2732

BE8A2736

BE8A2736

BE8A2822

BE8A2822

BE8A2852

BE8A2852

BE8A2857

BE8A2857

BE8A2957

BE8A2957

BE8A3140

BE8A3140

BE8A3141

BE8A3141

BE8A3367

BE8A3367

BE8A3431

BE8A3431

BE8A3515

BE8A3577