Zahlavi

Vědecké výsledky a cíle AV ČR v roce 2015 a 2016

09. 11. 2016

Akademie věd ČR vydala tištěný soubor vybraných výsledků v oblasti vědeckých výzkumů ve všech vědních oborech, jehož PDF verzi najdete v aktualitě. Zároveň představujeme rozšířenou elektronickou verzi obohacenou o řadu dalších výsledků výzkumů i s odkazy na příslušné vědecké studie a publikace. Dále nastiňuje slovem a obrazem současné směry výzkumů, cíle nových vědeckých center a infrastruktur i úkoly a záměry Strategie AV21, která svou multidisciplinaritou přesahuje rámec AV ČR.

Pozornost věnuje také spojení vědy s praxí, transferu technologií a uvádí příklady aplikací výsledků výzkumu v průmyslu i běžném životě. Představuje mezinárodní i regionální kooperaci této instituce, její spolupráci se subjekty veřejného života a se školami. Seznamuje též s vědci, kteří v roce 2015 získali za vynikající výsledky svého bádání vysoká ocenění. Z letošního roku si všímá nejen výzkumných projektů, ale také společensky orientovaných akcí, včetně akcí k 700. výročí narození Karla IV.

 

PDF – tištěná verze                              PDF – rozšířená elektronická verze