Zahlavi

Vědci z IKEM a FGÚ řeší, jak zlepšit léčbu nejzávažnějších onemocnění

24. 05. 2019

Ve středu 22. května 2019 proběhlo ve Fyziologickém ústavu AV ČR setkání předních českých lékařů a vědců zaměřené na pokroky v prevenci, diagnostice a léčbě závažných chorob, především těch civilizačních.

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Fyziologický ústav (FGÚ) AV ČR dlouhodobě spolupracují s cílem dosáhnout pokroku v oblasti prevence a léčby kardiovaskulárních onemocnění, jejich nejčastějších rizikových faktorů, jako je obezita a diabetes, a jejich chronických komplikací. V rámci druhého semináře společného preklinického a klinického výzkumu v IKEM a FGÚ byly během 13 přednášek doplněných o 23 posterových sdělení prezentovány výsledky dosavadní úspěšné spolupráce obou institucí. Akce se konala pod záštitou programu Preklinické testování potenciálních léčiv Strategie AV21, který je koordinován Fyziologickým ústavem.

Roste hrozba obezity

Přestože se hlavní zaměření biomedicínského výzkumu přesouvá k výzkumu nádorových chorob, nadále platí, že nejvíce obyvatel umírá na kardiovaskulární onemocnění (KVO). V posledních dekádách sice došlo ke zlepšení kontroly některých rizikových faktorů KVO, jako je arteriální hypertenze či dyslipidémie, na významu však nabírají nové hrozby pro českou populaci, především obezita a obezitou podmíněný diabetes 2. typu. Tato onemocnění zjevně představují hlavní rizikové faktory pro budoucí vlnu KVO, jako je předčasná ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, fibrilace síní a srdeční selhání. V nárůstu obezity a diabetu je Česká republika na jednom z prvních míst v EU a úmrtnost na KVO je v ČR až dvojnásobná než ve většině vyspělých zemí EU, a představuje vůbec nejčastější příčinu úmrtí české populace (polovina všech úmrtí).

Druhou klíčovou oblastí je léčení komplexních multifaktoriálních onemocnění metabolické povahy, jako je diabetes mellitus 2. typu (dále jen diabetes/cukrovka). Přes částky v řádu miliard dolarů investované do výzkumu nových terapií a po sto letech od objevu inzulinu stále neexistuje dlouhodobě účinná léčba, která by vedla k vyléčení tohoto komplexního onemocnění. Raketově narůstá především počet nemocných s diabetem 2. typu, který tak představuje jednu z novodobých „epidemií“ zásadním způsobem zatěžující nejen zdravotní, ale i sociální systémy všech vyspělých zemí světa. Tento nárůst souvisí zejména s nevhodným životním stylem a v neposlední řadě také se stárnutím populace. S diabetem se v současné době v Česku léčí téměř jeden milion lidí, přičemž se předpokládá, že dalších 300 000 nemocných má diabetes, který dosud nebyl diagnostikován.

K této nepříznivé situaci přispívá nedostatečná podpora biomedicínského výzkumu v této oblasti, a zejména jeho nedostatečná integrace s využitím již existující infrastruktury i lidských zdrojů. Chybí centrum, které by bylo schopno integrovat a posílit stávající preklinický a klinický výzkum v oblasti KVO podmíněných diabetem a obezitou a zajistit translační fázi výzkumu s přechodem nových léčiv a terapeutických postupů do klinické praxe přímo v České republice.

Připravila: Olga Zimmermannová, Fyziologický ústav AV ČR, ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Úvodní foto: Stanislava Kyselová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto v galerii: Michal Růžička, Fyziologický ústav AV ČR

_MG_4368

_MG_4368

_MG_4407

_MG_4407

_MG_4425

_MG_4425

_MG_4447

_MG_4447

_MG_4501

_MG_4501

_MG_4536

_MG_4536

_MG_4538

_MG_4538

_MG_4541

_MG_4541

_MG_4553

_MG_4553

_MG_4598

_MG_4598