Zahlavi

Vědci těží ze spolupráce se start-upem NenoVision

09. 01. 2018

Od druhé poloviny roku 2017 se úspěšně rozjíždí spolupráce Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu fyziky materiálů AV ČR s firmou NenoVision s. r. o., start-upem Středoevropského technologického institutu CEITEC.

„Spolupracujeme na vývoji zařízení LiteScope, kompaktního mikroskopu atomárních sil, který otevírá nové možnosti studia materiálů,“ říká člen Akademické rady pověřený zastupováním při koordinaci transferu znalostí Luboš Náhlík.

Vědci využívají zařízení LiteScope k vlastní výzkumné činnosti a současně úzce spolupracují s brněnskou firmou NenoVision na zdokonalení funkcí zařízení a rozšíření jeho možností o další módy. Revoluční mikroskopické metody umožňuje patentově chráněná technologie CPEM (Correlative Probe and Electron Microscopy) vyvinutá firmou NenoVision.

Ukázka 3D zobrazení povrchu pomocí LiteScope

Různými sondami je nyní možné zkoumat povrch vzorků ve 3D, studovat jeho mechanické či elektrické vlastnosti, chemické složení či maganetické vlastnosti. Výhody to přináší nejen základnímu výzkumu, ale i průmyslovým laboratořím nebo v oblasti kontroly kvality, kde je zapotřebí dobře rozpoznávat drobné povrchové struktury, topografii, drsnost povrchu či jeho kontaminaci.

„Akademická pracoviště získala moderní nástroj pro 3D charakterizaci povrchů a rozvíjející se brněnská firma NenoVision odborné podněty od vědců s mnohaletou zkušeností se studiem fyzikálních vlastností materiálů ve všech měřítcích, od makroskopického až po vlastnosti nanostruktur,“ dodává Náhlík.

Pro své mimořádné vlastnosti bylo zařízení LiteScope oceněno, mimo jiné, zlatou medailí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2016.

Připravil: Luboš Náhlík a Antonín Fejfar ve spolupráci s OMK AV ČR
Foto: archiv Fyzikálního ústavu a Ústavu fyziky materiálů