Zahlavi

Vědci převzali ocenění za výzkum v technických a chemických vědách

24. 03. 2017

Prof. František Kaštánek a Ing. Milan Hájek z Ústavu chemických procesů AV ČR převzali ve čtvrtek 23. března z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše čestná oborová ocenění. Doménou Františka Kaštánka, který za svou práci získal Medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách, jsou transportní jevy ve vícefázových reaktorech a bioinženýrství přispívající k vývoji procesů pro ochranu životního prostředí. Milanu Hájkovi byla za jeho přínos k rozvoji katalytických technologií udělena Medaile Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu.

František Kaštánek patří mezi průkopníky fundamentálního chemicko-inženýrského výzkumu u nás a osobně přispěl k jeho rozvoji v mnoha oblastech, především v systematickém studiu transportních jevů ve vícefázových chemických reaktorech a bioreaktorech a ve využití chemicko-inženýrských vědeckých principů a bioinženýrství k vývoji procesů pro ochranu životního prostředí. František Kaštánek vychoval celou řadu postgraduálních studentů a působil i na mnoha zahraničních univerzitách např. Universidad de Sur, Argentina, Universidad de La Habana, Cuba, Hyderabad nebo India. Publikoval přes 100 původních vědeckých prací, byl hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem více než 15 grantových projektů a je autorem monografií („Bioinženýrství“, Academia, 2001; Chemical Reactors for Gas-Liquid Systems, Horwood,Great Britain,1992). Je také autorem řady českých i zahraničních patentů. V roce 2008 mu byla udělena Hlávkova Medaile za zásadní přínos k rozvoji vědy.   

Po obhájení kandidátské disertace v oblasti heterogenní katalýzy vedl Milan Hájek skupinu pracující na vývoji nových katalytických technologií, např. na výrobě kyseliny skořicové ze styrenu (výroba aspartamu) a syntéze pyretroidů (insekticidy). Velkým úspěchem v aplikovaném výzkumu je zejména mikrovlnná technologie tavení skla, tavení čediče pro následnou výrobu vláken, sušení knih po povodních a totální recyklace PET lahví na kyselinu tereftalovou. Tyto výsledky jsou chráněny řadou českých a mezinárodních patentů. Technologie recyklace PET byla v roce 2015 prodána zahraniční firmě a v současné době se dokončuje v Polsku poloprovoz. Milan Hájek je zakladatelem „Mikrovlnné laboratoře“ podílející se na výchově mladých vědců v tomto oboru a poskytující konzultace zájemcům z průmyslu o možnostech využití mikrovlnné techniky.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová

 

170324_uchp1

170324_uchp1

170324_uchp2

170324_uchp2

170324_uchp3

170324_uchp3

170324_uchp4

170324_uchp4

170324_uchp5

170324_uchp5

170324_uchp6

170324_uchp6

170324_uchp7

170324_uchp7