Zahlavi

Vědci pod mikroskopem: nový cyklus videorozhovorů na internetu

18. 12. 2017

Na úspěchy české vědy upozorňuje veřejnost nový cyklus videorozhovorů Vědci pod mikroskopem. Představují se v něm zkušení výzkumníci i nové vědecké talenty, a to jak z Akademie věd ČR, tak z vysokoškolských pracovišť.

Půlhodinové portréty, v kterých deset českých vědeckých osobností přibližuje nejen oblast svého výzkumu, ale vyjadřuje se i k aktuálním otázkám jako je antikoncepce nebo dopady globalizace, vznikly z iniciativy Rady pro výzkum, vývoj a inovace české vlády.

Mezi zpovídanými je například laureát Ceny Neuron Hynek Němec z Fyzikálního ústavu, držitel Ceny Otto Wichterleho Peter Dráber z Ústavu molekulární genetiky či Marie Šabacká z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která vedla mezinárodní tým na Antarktidě a působila ve výzkumném středisku v britské Cambridgi.

Videa lze najít na facebookovém profilu Sekce pro vědu, výzkum a inovace nebo na You Tube, 19. prosince v 17 hodin pak bude zveřejněn poslední, desátý díl série. Moderátorem rozhovorů je Martin Šubrt.

 Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Foto: Archiv Marie Šabacké, polární ekoložka je na titulní fotografii