Zahlavi

Věda je o vášni a musí vás bavit, říkají vítězky ocenění L´Oréal

08. 06. 2017

Výzkum příčin ženské neplodnosti a optimalizace experimentů u materiálových vlastností ovládly letošní udílení ocenění L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Vítězná práce vědkyně letošního ročníku v kategorii do 35 let se snaží přispět k lepšímu pochopení příčin ženské neplodnosti. Na základě druhého oceněného výzkumu v kategorii od 36 do 45 let dochází ke zvyšování spolehlivosti konstrukcí skrze vývoj nových metod pro navrhování optimálních experimentů.

Jaké procesy v lidském těle mají za následek špatné rozdělení chromozomů a vznik geneticky abnormálních vajíček? Jak můžeme skrze zkoumání inverzních problémů v pravděpodobnostní inženýrské mechanice navrhnout co nejpřesnější experiment tak, aby bylo možné určit materiálové vlastnosti třeba pro konstrukci raketoplánů? Odpovědi na tyto a podobné otázky lze nalézt ve výzkumech nadaných vědkyň, které si 7. června v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze převzaly ocenění L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, každá ve výši 250 000 Kč. Letošní ceny byly uděleny české embryoložce PharmDr. Zuzaně Holubcové, Ph.D. a matematičce Ing. Anně Kučerové, Ph.D.

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice

V České republice byl projekt uveden v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně, které na základě předložených vědeckých prací vybere odborná porota. Současná výše ocenění činí 250 000 Kč. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České republiky. Od začátku trvání projektu v České republice bylo oceněno již 30 talentovaných žen-vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku ve výši více než 7 milionů korun.

Do letošního ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě se zapojilo celkem 58 českých vědkyň, do finále se jich pak probojovalo celkem 14. Se svými projekty předstoupily vědkyně již začátkem dubna před odbornou porotu. Ta byla tradičně sestavena ze zástupců Akademie věd ČR, dalšími členy komise byli také generální ředitel společnosti L‘Oréal Tomáš Hruška a Mgr. Radka Bordes, vedoucí tajemnice Sekretariátu České komise pro UNESCO.

Další informace najdete v tiskové zprávě.

Připravil: L´Oréal
Foto: L´Oréal