Zahlavi

Věda fotogenická za hranicemi Česka

31. 05. 2017

Výstava Věda fotogenická, sestavená z vítězných fotografií stejnojmenné soutěže pracovníků Akademie věd, i letos zamířila za hranice České republiky. V polovině května 2017 byla umístěna na Slovensko, po dva měsíce ji budou moci zhlédnout také návštěvníci na Taiwanu.

Slavnostního zahájení výstavy 12. května 2017 v budově Primaciálního paláce v Bratislavě se zúčastnili zástupci vedení Slovenské akademie věd, Akademie věd České republiky a Magistrátu města Bratislavy. „Naší snahou je, aby se do soutěže přihlásilo co nejvíce pracovníků Akademie věd. Fotodokument zachycuje fascinující příběh vědy, který při své práci prožívají. Účastníci soutěže mohou prostřednictvím projektu Věda fotogenická představit svá pracoviště nejen sobě navzájem, ale i široké veřejnosti,“ říká Markéta Pravdová z Akademické rady AV ČR. Výstava byla v Bratislavě přístupná veřejnosti do 26. května 2017. „Kolegové ze Slovenské akademie věd nejvíce na projektu Věda fotogenická ocenili inspirativní propojení vědy a umění,“ dodává Pravdová.

Dne 19. května 2017 byla Věda fotogenická ve spolupráci s Orientálním ústavem AV ČR, který má na Taiwanu svou pobočku, otevřena také v Taipei. V Central National Library bude k vidění do 16. července 2017. Vernisáž byla začleněna do programu vládní delegace, která Taiwan navštívila v rámci Technologických dní ČR. Úvodních slov se ujali místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Arnošt Marks, ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Jiří Plešek a zástupce Ekonomické a kulturní kanceláře Václav Jílek.

Věda fotogenická je soutěž, která dokládá, že věda je nejen cestou k poznání a šíření znalostí, ale má také svůj umělecký a estetický rozměr. Cílem soutěže je, aby každá z fotografií zachytila příběh spojený s výzkumem. Ať už jde o expedici do exotických krajin, nebo trpělivou mravenčí práci zakončenou úspěšným objevem. Výstupy projektu jsou výstava a kalendář, jenž je oficiálním prezentačním materiálem AV ČR. Letos se koná již čtvrtý ročník soutěže a pracovníci Akademie věd ČR mohou přihlašovat své fotografie, které jsou spojeny s jejich vědeckou činností, do čtvrtka 15. června 2017. Více informací o soutěži najdete na stránkách www.vedafotogenicka.cz.

Soutěž vznikla ve spolupráci Akademie věd ČR, Střediska společných činností AV ČR a spolku Fórum Věda žije!, který její realizaci navrhnul. Všechny porotou vybrané fotografie jsou pak k dispozici v oficiální Fotobance AV ČR, která je po zadání přístupových údajů přístupná jak veřejnosti, tak médiím. Fotobanka je dostupná na adrese http://fotobanka.avcr.cz/.

Kontakt:
Mgr. Markéta Josková, vedoucí Odboru popularizace vědy a marketingu SSČ AV ČR
tel.: +420 221 403 274, e-mail: joskova@ssc.cas.cz