Zahlavi

V Ústavu pro českou literaturu AV ČR vychází nový titul Kritické hybridní edice

12. 02. 2016

V unikátní edici vychází publikace Slezské písně Petra Bezruče. Dílo spojuje knižní čtenářské vydání a elektronickou vědeckou edici na DVD. „Edice Slezských písní představuje problém již co do rozsahu zpracovávaného materiálu. Každá z necelé stovky básní má svoji složitou textovou historii, většina se dochovala hned v několika desítkách verzí – rukopisných, v opisech, v časopiseckých otiscích a mnoha knižních vydáních. Naše edice mj. přináší zcela jedinečný soubor autorových rukopisů, který dosud nebyl v takovém rozsahu shromážděn,“ vysvětluje editor publikace Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D., z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

 

Publikace po padesáti letech reviduje veškerý relevantní materiál a zároveň přináší nový, čímž vytváří předpoklad pro další vědecký výzkum. V tištěném vydání najdou čtenáři nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v elektronické vědecké edici veškeré varianty textu básní.

 

„Všechna dochovaná znění edice kriticky zpracovává a samozřejmě je hned v několika formách (jako faksimile, transkribované znění či diplomatický otisk) nabízí čtenářům. Pravděpodobně nejzajímavější ediční problém pak představuje samo konstituování naší knižní čtenářské edice. Při volbě výchozího textu jsme kompletně prověřili ediční postupy našich předchůdců, přiklonili jsme se k řešení, které nalézá jakýsi kulminační bod sbírky v roce 1928, tedy před tím, než se na díle negativně projevily autorovy puristické úpravy vlastních textů. Pokusili jsme se – snad citlivěji než naši předchůdci – text upravit pro širokou čtenářskou obec,“ doplnil Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D.

 

Více informací naleznete v tiskové zprávě nebo na stránkách Edičního a textologického oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

 

Připravil: Ústav pro českou literaturu AV ČR a Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR