Zahlavi

V Praze se sešli přední světoví představitelé velkých kosmických projektů

20. 12. 2016

V pořadí již 9. mezinárodní konferenci o astronomické rentgenové optice pořádaly Astronomický ústav AV ČR, České vysoké učení technické v Praze a  Ministerstvo dopravy ČR ve dnech 5. až 8. prosince v Praze. Vědecká sekce konference se věnovala astrofyzice a rentgenovým kosmickým dalekohledům.

V prostorách novorenesanční vily Lanna se sešli zástupci oboru rentgenové optiky spolu s představiteli velkých kosmických projektů nebo jejich návrhů. Na konferenci byly letos představeny nové kosmické projekty Evropy, USA a Japonska. Například velká družice Evropské kosmické agentury ESA s rentgenovým dalekohledem ATHENA, evropsko-čínská družice ESA SMILE, anebo návrhy nových vědeckých družic ESA THESEUS, ESA LOFT, NASA X-ray Surveyor a dalších. Prakticky u všech projektů je předpokládána nějaká forma zapojení českých vědců a techniků.

Prof. Vladimír Karas, ředitel Astronomického ústavu AV ČR, hovořil o aspektech teoretické astrofyziky a fyziky černých děr v kontextu nových kosmických misí. Vědecké zdůvodnění nově plánovaných kosmických misí je ostatně naprosto klíčové a jen návrhy misí s velmi silným vědeckým odůvodněním mají šanci na přijetí.

Dr. Vojtěch Šimon z Astronomického ústavu AV ČR mluvil o astrofyzikálních aspektech nových kosmických širokoúhlých rentgenových dalekohledů typu račí oko. Řada objektů vysokoenergetické astrofyziky je vysoce proměnná a právě proto má monitorování celé oblohy velký vědecký význam k jejich pochopení.

Doc. René Hudec, hlavní pořadatel celé konference, představil výsledky unikátního projektu stáže Otevřená věda AV ČR, do něhož se zapojila stážistka Kateřina Remišová. Jednalo se o o výzkum unikátních zrcadlových očí živočichů s pochopením jejich principu fungování a možnostech konkrétní aplikace v astrofyzice. Ostatně dalekohledy račí oko byly na konferenci zmíněny v mnoha příspěvcích popisujících jejich začínající realizaci v kosmických projektech. „Nejde přitom jenom o napodobení technického uspořádání a optického principu račího oka, raci umí mnohem víc, třeba dekonvoluci obrázků v mozku anebo vnímání polarizace světla, až po použití pigmentu při přepínání různých modů funkce oka," říká doc. René Hudec.

Na samém počátku chápání stojí nedávný objev hlubinné ryby s unikátníma zrcadlovýma očima tvořenýma tisíci malých zrcátek. „Možná tu dokonce máme co do činění s tak moderními optickými technologiemi, jako je vícevrstevná mnohazrcadlová aktivní optika," vysvětlil doc. René Hudec.

K dalším příspěvkům patřilo například představení českého projektu minidružice VZLUSAT a účasti na raketovém experimentu NASA. John Nousek z americké NASA mluvil o kosmických plánech NASA a výsledcích americké družice SWIFT v kontextu možné detekce gravitačních vln. Bernd Aschenbach prezentoval zajímavou hypotézu, že pozůstatek supernovy Puppis A je pozůstatkem Betlémské hvězdy.

Většina příspěvků byla založena jak na národní, tak i mezinárodní spolupráci. Astronomický ústav AV ČR úspěšně spolupracuje s Českým vysokým učením technickým v Praze, ale i celou řadou dalších českých i zahraničních subjektů.

Připravil: Odbor mediální komunikace a Astronomický ústav AV ČR
Foto: Tomáš Báča

 

axro_lanna (1)

axro_lanna (1)

axro_lanna (2)

axro_lanna (2)

axro_lanna (3)

axro_lanna (3)

axro_lanna (4)

axro_lanna (4)

axro_lanna (5)

axro_lanna (5)

axro_lanna (6)

axro_lanna (6)

axro_lanna (7)

axro_lanna (7)