Zahlavi

V Brně se uskuteční veletrh práce pro zájemce o vědu a výzkum

17. 10. 2017

Praktické workshopy, konzultace životopisů a prezentace dvaceti vědeckých institucí, průmyslových a technologických firem – to je program MayDay Career day, který se uskuteční 7. listopadu 2017 v budově CEITECu v Univerzitním kampusu Brno-Bohunice. Akce je určena pro všechny mladé vědecké pracovníky se zájmem o profesní rozvoj. Vstup je zdarma.

 

Pracovní příležitosti i informace o stipendiích

Cílem akce je seznámit studenty i absolventy vysokých škol s kariérními možnostmi a pracovním uplatněním ve vědecko-výzkumné sféře v České republice a v zahraničí. Návštěvníkům pomohou vystavovatelé z Akademie věd ČR, inovačních firem a dalších institucí. Zájemci tak budou mít možnost hovořit přímo se zaměstnanci vědeckých pracovišť i technologických firem, získají konkrétní informace k financování zahraničních vědeckých pobytů nebo cenné tipy pro přípravu kvalitní stipendijní žádosti.

veletrhvedy_2017_1400px_janhromadko-1403

Jak uspět u pracovního pohovoru

Program doplní workshopy a přednášky předních českých kariérních poradců a personalistů. Účastníci se dozví jak rozpoznat své silné stránky, uspět u pracovního pohovoru nebo čím rozvíjet kariérní kompetence. Na místě bude také fotograf, který jim zhotoví profesionální profilovou fotografii. Návštěvníci si mohou domluvit individuální konzultace životopisu, stačí si předem rezervovat čas na webu: kariera.euraxess.cz.

 

Naším cílem je podpořit mladé lidi při výběru kariéry ve vědě a výzkumu a umožnit jim setkání se zkušenými odborníky z praxe. MayDay Career day je určen i zahraničním studentům a pracovníkům, a proto nabízíme program také v anglickém jazyce,“ doplňuje Kateřina Svobodová, hlavní organizátorka MayDay Career day.

 

O veletrhy, které se zaměřují na práci ve vědě, je zájem

MayDay Career day se bude v letošním roce konat již podruhé. V červnu se uskutečnil v rámci Veletrhu vědy v Praze, kde jej navštívilo přes tisíc zájemců. V Brně bude kariérní den součástí festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. Prostor bude otevřen od 9.00 do 17.00 h, přednášky a konzultace se budou konat celý den.

IMG_8056

Vystavovatelé

Mezi vystavovateli se objeví např.: BEKO Engineering, Škoda, Barum Contitnental, Marie Curie Alumni Association, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav experimentální medicíny AV ČR nebo Informační centrum DAAD v Praze.

 

MayDay Career days jsou organizovány z projektu MayDay – Mobile researchers careers Attractive to Young scientists. MayDay Career day pořádá EURAXESS Česká republika. Bližší informace o programu a registrace: http://kariera.euraxess.cz

 

Připravila: Andrea Saláková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: EURAXESS Česká republika