Zahlavi

Úspěch při získání ERC grantů závisí i na podpoře mladých lidí ve vědě

17. 03. 2017

Přestože podle Tomáše Jungwirtha, člena Evropské výzkumné rady, už třetina vědců v Evropě prošla hodnocením v rámci ERC grantů, které podporují přelomové myšlenky, Česká republika má oproti jiným evropským zemím ještě co dohánět. ERC granty byly tématem konference pořádané Technologickým centrem AV ČR 15. března ve spolupráci s Univerzitou Karlovou při příležitosti 10. výročí založení Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC). Nad konferencí převzal záštitu předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš.

ERC každoročně podporuje projekty špičkového badatelského výzkumu za stovky milionů eur. Na granty ERC jde 13 % celkového rozpočtu programu Horizont 2020, historicky největšího rámového programu EU pro výzkum a inovace. Od roku 2007, kdy byla založena Evropskou komisí, financovala ERC téměř 7 000 vynikajících vědců a spolu s nimi 40 000 členů jejich týmů. V České republice Evropská výzkumná rada dosud podpořila projekty špičkového výzkumu za 41 mil. eur (25 projektů). Avšak zatímco průměrná úspěšnost zemí EU-28 se pohybuje okolo 12 %, míra úspěšnosti České republiky činí v průměru okolo 5 %.

V panelové diskusi zaznělo, že na vině je mimo jiné prostředí, které mladé vědce nevede k nezávislosti na svých školitelích a neumožňuje jim založit si vlastní skupinu. Vědci také často zůstávají na stejné instituci od magisterského studia přes Ph.D. až po profesuru, což je chyba. Prof. Eva Zažímalová uvedla, že po svém nástupu do funkce předsedkyně Akademie věd ČR bude usilovat o spuštění nových programů zaměřených na podporu mladých lidí ve vědě a o zlepšení podmínek vědkyň na mateřské dovolené.

Více informací najdete zde.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Archiv TC AV ČR