Zahlavi

Usnesení sněmu zohlednilo budoucí jednání s premiérem Andrejem Babišem

13. 12. 2017

Součástí jedenapadesátého Akademického sněmu bylo i usnesení, které vyjadřuje plnou podporu předsedkyni Akademie věd ČR pro její jednání s designovaným předsedou vlády Andrejem Babišem o situaci v české vědě. „Učiním vše pro to, aby si zdejší politická scéna uvědomila význam vědy v jejím celospolečenském kontextu,“ uvedla na tiskovém brífinku v Národním domě na Vinohradech předsedkyně Eva Zažímalová.

Mezi priority usnesení pak patří především zajištění dlouhodobé udržitelnosti financování české vědy a výzkumu tak, aby nebyly závislé na zdrojích z evropských strukturálních a investičních fondů, jejichž podpora se podle všeho výrazně „ztenčí“ po roce 2020.

Dalším bodem je snaha omezit krátkodobé účelové financování a zavést systém hodnocení podle mezinárodních standardů.

Místopředseda Akademie věd Pavel Baran je zároveň místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace české vlády

Akademický sněm také požaduje, aby byla zajištěna kontinuita činnosti současné Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V té má Akademie věd několik členů, jejím místopředsedou je například doktor Pavel Baran. „Akademický sněm trvá na tom, aby případné personální změny probíhaly transparentně a ve spolupráci s představiteli Akademie věd ČR a vysokých škol,“ stojí v usnesení.

Samozřejmostí je pak podpora klíčového Prohlášení o stabilizaci systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, které v květnu podepsali zástupci politické scény, Akademie věd a vysokých škol.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR