Zahlavi

Unikátní fotografie přírodních katastrof nově dostupné on-line

15. 02. 2016

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR postupně digitalizuje unikátní archiv více než 40 000 fotografií, negativů a diapozitivů sesuvů, skalních zřícení, přívalových proudů či nestabilních břehů vodních nádrží a staveb. Snímky geologických katastrof a dalších přírodních procesů v Čechách i zahraničí pocházejí z archivu zakladatele československé inženýrské geologie profesora Quida Záruby a jeho následovníků, který vznikal téměř sto let. „V současné době je již 6500 fotografií k dispozici on-line na webových stránkách ústavu,“ uvedl vedoucí Oddělení inženýrské geologie ÚSMH Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.

 

„Naše sbírka je patrně světově unikátním archivem dokumentovaných následků nebezpečných přírodních procesů. Zahrnuje období od 20. let minulého století až po současnost. Je velmi důležité sledovat vývoj přírodních procesů v dlouhém časovém měřítku,“ řekl ředitel ÚSMH RNDr. Josef Stemberk, CSc. Připomněl, že digitalizaci archivu ústav zahájil i díky finanční podpoře programu Strategie AV21 z výzkumného programu Přírodní hrozby.

V archivu se nacházejí například fotografie ze stavby Orlické přehrady z let 1959–1962, ze známého katastrofického sesuvu v Handlové na středním Slovensku z let 1960–1966, či z činnosti severočeských hnědouhelných lomů. „Velmi cenné jsou i historické fotografie ze zahraničí, například z katastrofálního sesuvu v severoitalském Vajontu z roku 1963,“ přiblížil Jan Blahůt.  Tehdy se zřítila značná část skalnatého úbočí hory Monte Toc do nově vybudované vodní nádrže (viz foto). Voda vytlačená z nádrže vytvořila mohutnou vlnu, která zničila několik vesnic a městečko Longarone v údolí řeky Piave. Zahynuly více než dva tisíce lidí.

„Archivní snímky se na našem oddělení nashromáždily za léta výzkumu. S digitalizací jsme začali loni v polovině roku a předpokládáme, že do dvou let bude většina fotografií přístupná on-line,“ informoval Jan Blahůt. Doplnil, že snímky lze využít jednak pro sledování vývoje krajiny a jednak jako neocenitelnou fotodokumentaci velkých historických inženýrsko-geologických a geomorfologických událostí. Využít je mohou nejen geologové, stavební inženýři, ale i obce a další zájemci z řad veřejnosti.   

K dispozici je fulltextové vyhledávání a náhledy snímků: https://www.irsm.cas.cz/ext/qz/

Pro využití snímků v plné kvalitě se zájemci mohou obrátit e-mailem na adresu quido.zaruba@irsm.cas.cz. Snímky budou po registraci zasílány bezplatně, pouze s povinností označit při publikaci zdroj, tedy archiv ÚSMH.