Zahlavi

Účastníci letní školy si vyzkoušeli vyrobit optické vlákno nebo sestavit vláknový laser

10. 10. 2016

Mezinárodní letní školu „Vláknových laserů a technologie optických vláken“ pořádal v rámci Evropského projektu COST MP1401 „Advanced Fibre Lasers“ od 30. srpna do 1. září 2016 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR. Letní škola svým účastníkům nabídla vysoce odborné přednášky doprovázené praktickými cvičeními, a dala tak výzkumným pracovníkům nejen náhled do novinek v technologii vláknových laserů, ale také mnoho příležitostí k utváření profesních i přátelských vztahů.

Vláknové lasery zažívají v současnosti boom, zároveň jsou však stále málo probádaným oborem laserové fyziky a techniky. Evropský projekt COST MP1401 „Advanced Fibre Lasers“ je první evropskou vědecko-technologickou akcí COST cílenou na vláknové lasery. Mezinárodní letní škola byla proto zaměřena zejména na technologii přípravy optických vláken pro vláknové lasery. V přednáškách se odrážela zkušenost se spoluprací s průmyslem a přesah základního materiálového výzkumu do praktického použití. Vytváření spin-off společností přímo v místě výzkumného ústavu nebo univerzity, nebo alespoň velmi těsná spolupráce s průmyslovým partnerem je v Evropě zřejmým trendem.

Pavel Peterka z organizačního týmu letní školy dodává: „Po prvních dvou dnech nabitých atraktivními přednáškami následoval den praktických cvičení. Šlo o tzv. hands-on cvičení, při kterých se mohli praktikanti vlastníma rukama podílet na experimentech. Bylo zajímavé pozorovat, že tato nepříliš obvyklá praxe na letních školách vzbuzuje u účastníků až rozechvělou zvědavost. Témata cvičení byla zvolena z oblastí, ve kterých patří tým Vláknových laserů a nelineární optiky Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR mezi průkopníky v oboru. Jednalo se thuliové vláknové lasery, nestability vláknových laserů a také o přípravu optických vláken dopovanými prvky vzácných zemin a keramickými nanočásticemi za účelem zvýšení účinnosti vláknových laserů. Účastníci školy nejčastěji oceňovali právě praktická cvičení.“

Další informace najdete na www.its.ufe.cz.