Zahlavi

Účast stážistů Otevřené vědy na Mezinárodní konferenci o vysokoenergetické astrofyzice IBWS 2017

24. 04. 2017

Čtrnáctý z řady úspěšných workshopů věnovaných astrofyzice vysokých energií a pozemním experimentům, pozorováním zejména robotickými dalekohledy a také rentgenovým družicím se uskutečnil v  Karlových Varech od 3. do 7. dubna 2017. IBWS (INTEGRAL/BART Workshop) byl pracovní setkání odborníků především z oblasti rentgenového výzkumu vesmíru s pomocí družic pozorujících v gama a rentgenovém oboru a návazných pozemních robotických dalekohledů.

Letošního  ročníku s charakterem  evropské  regionální  konference  se  zúčastnilo  50 účastníků z pěti zemí. Na organizování INTEGRAL / BART Workshop se podílela Skupina astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení Astronomického ústavu AV ČR. Kromě Astronomického ústavu AV ČR dalšími spoluorganizátory byly České vysoké učení technické v Praze, Hvězdárna Astronomického ústavu Friedrich - Alexander Universität Erlangen - Nürnberg v Bambergu (Německo), Univerzita Würzburg (Německo) a Hvězdárna Karlovy Vary.

Na programu konference bylo 37 referátů z oblasti družicové vysokoenergetické astrofyziky, výzkumu vysokoenergetických kosmických zdrojů a jednalo se také o využití robotických dalekohledů a přípravě dalších kosmických misí a experimentů. Diskutovalo se např. o první české astronomické minidružici VZLUSAT1 se startem ještě letos, projektu  JEUMICO a návrzích družic  pro  Evropskou  kosmickou  agenturu  eASTROGAM a THESEUS, obou se zapojením odborníků z ČR. Na akci vystoupil s přednáškou o využití malých družic v astronomii přední kapacita oboru Prof. Noah Brosch z univerzity v Tel Avivu, který byl v ČR na pozvání Akademie věd České republiky.

Na konferenci také představili postery tři středoškoláci, stážisté Otevřené vědy AV ČR na Astronomickém ústavu AV ČR, a to Filip Novotný, Filip Oliva, a Šárka Míchalová. Jeden z nich, Filip Novotný měl i ústní přednášku. Jejich příspěvky představily mezinárodní odborné komunitě předběžné výsledky dosažené v rámci jejich stáže Otevřená věda V na Astronomickém ústavu AV ČR. Úspěšné zapojení mladých adeptů vědecké práce v závěrečném referátu vysoce ocenil profesor Franco Giovannelli z Itálie a velmi pozitivně bylo přijato i dalšími účastníky konference.

Vývoj  rentgenové  kosmické  optiky  (aplikované ve dvou výše uvedených projektech) má v České republice dlouhou tradici a čeští vědci v tomto oboru dosáhli mezinárodně uznávaných   výsledků.   První   český   astronomický   rentgenový   objektiv   byl   vyroben  v  Astronomickém  ústavu  ČSAV  v  roce 1970 – šlo o optiku o průměru 50 mm k zobrazení Slunce v rentgenovém záření z paluby výškové rakety Vertikal.

Rentgenové záření neprochází zemskou atmosférou, lze ho sledovat jen z kosmických družic.    Rozšíření  pozorovacího  okna  do  vesmíru  o  rentgenový  obor   spektra   přineslo v minulosti zcela klíčové poznatky o dějích ve vesmíru.  A  to  zejména  těch,  kde  je  hmota v extrémních podmínkách. Intenzivní rentgenové záření produkují zejména systémy, v nichž proudí hmota na neutronovou hvězdu, černou díru nebo na bílého trpaslíka.  Ve vzdáleném vesmíru (tedy v jiných galaxiích) pak jde často o objekty, v nichž právě probíhá tzv. gama záblesk (tedy probíhá zvláštní druh supernovy, případně kolize dvou kompaktních objektů). Dalším druhem zdrojů rentgenového záření jsou aktivní galaktická jádra.


Kontakty a další informace:

Oficiální stránky konference: http://www.ibws.cz/
Doc. RNDr. René Hudec, CSc.
Vedoucí  skupiny Astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení ASÚ AV ČR
Tel.: 323 620 128, 731 502 542
E-mail: rhudec@asu.cas.cz, rene.hudec@gmail.com

 

Autor: Odbor projektů, grantů a medializace
Foto: IBWS

fdf

fdf

ffedfes

ffedfes

fvxdg

fvxdg

sdfsyefef

sdfsyefef