Zahlavi

Typickým čtenářem je mladá mimopražská žena, vyplývá z průzkumu

01. 10. 2018

Více než tři čtvrtiny obyvatel ČR přečtou ročně alespoň jednu knihu, téměř polovina pak alespoň jednu knihu ročně zakoupí a více než čtvrtina zajde alespoň jednou ročně do knihovny, tvrdí reprezentativní statistický průzkum, který provedly Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere.

Za posledních 11 let se jednalo již o čtvrté statistické šetření týkající se čtenářů a čtení v ČR (ta předchozí proběhla v letech 2007, 2010 a 2013), a autoři průzkumu díky tomuto srovnání mohou začít s vyvozováním některých trendů. Statistiky mimo jiné tvrdí, že počet čtenářů – neboli osob, které ročně přečtou alespoň jednu knihu – se od roku 2007 prakticky nemění, stále se pohybuje kolem 80 % (konkrétně v letošním roce jich je 78 %).

Knihy jsou při krizi seškrtány jako první

Navzdory vysokému počtu čtenářů však klesá počet lidí, kteří knihy alespoň občas kupují: ze 71 % v roce 2007 toto číslo „spadlo“ na pouhých 44 % uváděných v roce letošním. Nejčastěji udávanými důvody byla jednak zahlcenost knižního trhu, jednak ekonomická situace respondentů. „Při ekonomických problémech jsou knihy vyřazovány z nákupního košíku jako první,“ poznamenává profesor Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Sestupnou tendenci má i návštěvnost knihoven: oproti roku 2007 se 40 % chodí v současnosti do knihovny jen 28 % lidí.

Sestupný trend lze pozorovat i mezi častými čtenáři (těmi, kteří ročně přečtou 13 nebo více knih), naopak kategorie vášnivých čtenářů, čtoucích více než 50 knih ročně, se setrvale pohybuje kolem 6 %. Právě tito velmi častí čtenáři se starají o to, že roční průměr na obyvatele dosahuje 12,6 přečtené knihy, zatímco medián (po eliminaci extrémních hodnot) činí pouze 5 knih.

Vedou Potter, Švejk a Vinnetou

Žebříčku nejoblíbenějších autorů vévodí Jo Nesbo, Agatha Christie a Danielle Steel, teprve až po nich následuje český spisovatel Michal Viewegh, který podle Trávníčka letos poprvé není na prvním místě. Na čelních příčkách oblíbených titulů pak figurují Harry Potter a Švejk, následováni tituly Vinnetou a Vejce a já, které se dělí o 3. a 4. místo. Čtenáři je stále louskají převážně v klasické tištěné podobě. E-knihy a audioknihy jsou nadále výrazně menšinovou záležitostí; elektronické knihy čte přinejmenším občas pouze 9 % respondentů, audioknihy poslouchají rovněž přinejmenším občas 3 % respondentů.

Trávníček podotýká, že většina dotazníkových otázek zůstává mezi lety stejná, zhruba čtvrtina se však mění se zvláštním zřetelem na určité téma. Letošní šetření tak kladlo mimořádný důraz na čtenářskou socializaci, tedy roli rodiny, školy, knihovny. Průzkum dokládá v podstatě přímou úměru mezi tím, zda respondentům v dětství četli jejich rodiče a prarodiče, a tím, zda se z nich později vyrostli čtenáři. „U toho, kdo v dětství nevidí rodiče číst vůbec nic, je 3,5x horší startovní pozice stát se častým čtenářem,“ shrnuje Trávníček.

Pokud jde o sociodemografické charakteristiky, z výzkumu vyplývají některé možná překvapivé závěry. Čtou zejména mladí nebo naopak staří lidé: „Čtení po 25. roku ustupuje, znovu nastupuje ve středním věku,“ konstatuje Trávníček. „Tahouny české čtenářské kultury jsou pak především malá a střední města,“ dodává. Typickým čtenářem je podle Trávníčka mimopražská žena ve věku 15 až 24 let, minimálně se středoškolským vzděláním, nespadající ani do nejnižší, ani do nejvyšší příjmové kategorie.

Průzkumu realizovaného v květnu a červnu 2018 se účastnilo 2007 respondentů, jednak prostřednictvím rozhovorů tváří v tvář, jednak prostřednictvím elektronického dotazníku. Šetření považují autoři za průkazné mimo jiné proto, že jen málokterý respondent účast odmítl, a nebylo tak třeba hledat náhradníky, což by mohlo vést ke zkreslení výsledků. „Návratnost byla velmi dobrá. Lidé tazatele neodmítali, poněvadž se jedná o příjemné téma,“ uvádí Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen Admosphere.

 

Související články:

70 let od založení Ústavu pro českou literaturu AV ČR

 

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Úvodní foto: Bruno Delzant, Flickr, licence Creative Commons
Infografika: Národní knihovna ČR, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Nielsen Admosphere