Zahlavi

Týden vědy a techniky a nové stáže Otevřené vědy

07. 03. 2014

Projekt Otevřená věda působí na poli vzdělávání a popularizace vědy již deset let. Pod heslem „věda do škol“ vzdělává pedagogy a, to především, studenty se zájmem o výzkum. Pro ně Otevřená věda organizuje stáže na výzkumných pracovištích, do kterých se studenti zapojují už na střední škole. Na podzim 2015 jsme otevřeli přihlašování do nového běhu stáží, které budou spuštěny od prvního ledna.

Koncept stáží, který po léta velmi úspěšně funguje, zůstává stejný jako v předchozích letech. Letošní rok ale přesto přináší několik novinek. Kromě přírodovědných a technických oborů, které jsou pro Otevřenou vědu tradiční, se nyní lze přihlásit i na stáže se zaměřením na obory třetí vědní oblasti, například filozofie, právo, historie, dějiny umění nebo psychologie. Letošní ročník Otevřené vědy navíc finančně zaštiťuje přímo Akademie věd ČR, nikoli dotační programy, jak tomu bylo v letech předchozích. Pro studenty je připraveno 70 stáží na pracovištích Akademie věd, které povedou lektoři z řad jejích zaměstnanců. Doplňkové aktivity, workshopy, soustředění a studentská soutěž vědeckých prezentací, zůstávají stejně bohaté jako v přechozích bězích.

Zájem o stáže je mezi studenty tradičně obrovský, již nyní registrujeme přes šest set přihlášek. Na jedno místo na stáži tak připadá devět uchazečů. Momentálně je přihlašování otevřené pro náhradníky a pro doplňující výběrová řízení. Pokud jste se nestihli přihlásit, nesmutněte. Zařaďte se do naší databáze náhradníků a i pokud se nedostanete na stáž nyní, budete mít výhodu při příštím spuštění registrací – budete přednostně kontaktováni.

Ideální příležitostí, abychom se setkali s cílovou skupinou studentů a stáže jim představili, byl Týden vědy a techniky. Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR pro tuto příležitost vytvořila stánek, kterým prezentovala veřejnosti instituci Akademie věd jako celku. Ve středu 11. listopadu jste proto mohli navštívit stánek AV ČR v prvním patře hlavní budovy Akademie, v ulici Národní, kde na vás s expozicí Akademie věd čekal tým Otevřené vědy. Stánek prezentoval především vizi Akademie věd pro 21. století, Strategii AV21, jež se stala hlavní grafickou dominantou celé expozice. Přehledné schéma Strategie představilo patnáct vědních oblastí, které jsou pilíři této vize. Náplň stánku pak vycházela z aktivit Otevřené vědy – její organizátoři zde poskytovali informace o aktivitách pro pedagogy, o aktuální nabídce stáží a byly zde k vidění i výstupy z projektu. Pro menší návštěvníky jsme připravili molekulární i anatomické stavebnice a největší atrakci stánku – kouzelnou skříňku zvanou KomixBox. V ní se děti mohly vyfotit a zahrát si tak hlavní roli v komiksu o vědcích. S velkou stěnou Akademie věd se Strategií AV21 se budete moci potkat na popularizačních akcích v průběhu celého roku. Další příležitostí, kde si vyzkoušet náš KomixBox, pak bude květnový Veletrh vědy. Přijďte, my se na vás budeme 19. – 21. května těšit na výstavišti v Letňanech.