Zahlavi

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR vstupuje do své druhé poloviny

07. 11. 2016

Týden vědy a techniky AV ČR má za sebou první týden maratonu přednášek, výstav, dnů otevřených dveří, workshopů, filmových projekcí a dalších akcí. Festival ale ještě zdaleka nekončí. Až do 13. listopadu je pro návštěvníky největšího vědeckého festivalu v České republice, který pořádá Akademie věd ČR, připraven bohatý program.

 

Dny otevřených dveří

V rámci Dnů otevřených dveří v Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě se 8. a 9. listopadu uskuteční exkurze, na kterých se příchozí dozví o využití počítačové tomografie při výzkumu geomateriálů nebo zhlédnou ukázku řezání materiálu vodním paprskem. Dny otevřených dveří mají také připraveny např. Ústav dějin umění AV ČR, Historický ústav AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR a mnohá další pracoviště Akademie věd ČR a dalších institucí.

Knihovna snů aneb zažijte středověk

V Knihovně Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze je na sobotu 12. listopadu připravena akce s názvem Knihovna snů. Zavede návštěvníky do středověku, aby se pokusili nahlédnout do každodenního života šlechticů a králů, ale i obyčejných rolníků a kramářů. Součástí programu jsou nejen přednášky, ale také filmy, workshopy, koncert a další zábava pro děti i dospělé.

Přednášky, vědecké kavárny

I ve druhém festivalovém týdnu čekají příchozí přednášky od expertů z různých vědních oborů. Každodenní pásma přednášek hostí budova Akademie věd ČR v Praze. Za dalšími přednáškami či vědeckými kavárnami se mohou návštěvníci festivalu vypravit např. do Městské knihovny v Praze, Východočeského muzea v Pardubicích, Moravské zemské knihovny v Brně, Muzea Vysočiny v Jihlavě nebo Vědecké knihovny v Olomouci. Samostatné přednášky též pořádají jednotlivé ústavy Akademie věd ČR v rámci svého programu dnů otevřených dveří.   

Program v regionech

Organizátoři festivalu se letos také více zaměřili na vědecké akce v krajských i menších městech napříč celou Českou republikou. Rozsáhlý program chystá Hvězdárna Prostějov, která připravila pozorování Slunce pod dohledem odborníků, ale také přednášky – Milan Šálek z Ústavu pro výzkum globální změny AV ČR bude mluvit o nebezpečných povětrnostních jevech.

Vědou bude žít celá Česká republika ještě týden

Týden vědy a techniky AV ČR již šestnáctým rokem zprostředkovává zájemcům o vědu přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a další aktivity napříč všemi vědeckými obory. Vstup na všechny akce festivalu jsou zdarma. Na některé z nich je však potřeba rezervovat si místo na www.tydenvedy.cz.