Zahlavi

Tři nová jezera pod ledem v Antarktidě

22. 05. 2018

Čeští vědci objevili ve východní Antarktidě tři nová jezera. Každé má 20 až 40 kilometrů v průměru. Leží v hloubce více než jeden kilometr pod ledem a existují názory, že všechna tři jezera jsou navzájem propojená řekou ústící do jezera Vostok, největšího podzemního jezera světa.

„K objevu jezer jsme potřebovali dvojí data. Gravitační data z družic a topografická data z radarů, která jediná dokážou proniknout ledem Antarktidy,“ řekl Jaroslav Klokočník z Astronomického ústavu AV ČR, který na objevu spolupracoval s Janem Kosteleckým z Výzkumného ústavu geografického, kartografického a topografického a Václavem Cílkem z Geologického ústavu AV ČR.

Přesnost a rozlišovací schopnost těchto dat se za posledních dvacet let zvýšila asi stokrát. Proto jsou možné objevy dříve nepředstavitelné. Jezera se konkrétně nacházejí mezi Gamburtsevovým subglaciálním pohořím a obřím jezerem Vostok ve východní Antarktidě. „Ověřovali jsme i podledovcové propojení oblasti jezer mezi Gamburtsevovým subglaciálním pohořím a jezerem Vostok takzvanou Střední řekou (Middle River) a zároveň jsme objevili kandidátku na obří jezerní pánev srovnatelnou s jezerem Vostok samotným," řekl také Jaroslav Klokočník. Jezera už mají dokonce navržená česká ženská jména. Magda, Denisa a Lucie podle žen objevitelů.

Černá šipka ukazuje na možnou trasu řeky spojující objevená jezera pod ledem s jezerem Vostok, které je v dolní části obrázku

Tým českých vědců o svém objevu publikoval vědecký článek v Polar Science.

Kromě jezer zkoumají vědci z Astronomického ústavu AV ČR v Antarktidě i sopky, které při měření gravitačního pole Země zanechávají charakteristickou stopu.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR z podkladu Astronomického ústavu AV ČR
Foto: Astronomický ústav AV ČR (na úvodní fotografii podledovcová topografie ve studované oblasti východní Antarktidy)