Zahlavi

Talentovaní středoškoláci si odskočí do velké vědy v rozměru nano

17. 08. 2016

Letní škola s tradičním titulem NANOŠKOLA 2016 přivítá mezi 22. a 26. srpnem 23 nadaných středoškoláků ze 14 středních škol z celé České republiky. Domovem se jim stanou učebny a laboratoře Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8 a studentský život okusí na kolejích MFF UK v Praze 7 – Tróji. Středoškoláci se prostřednictvím praktických cvičení v laboratořích, přednášek, workshopů a exkurzí seznámí se zajímavými tématy řešenými v ústavu, do kterých by se sami, ještě jako středoškoláci, mohli zapojit v rámci odborných stáží a prací SOČ v průběhu nadcházejícího školního roku.

Cílem vědců, jež školu organizují, je představit některé obory fyzikální chemie, zvláště pak nové metody ve výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií, a směrovat tak žáky nadané na přírodní vědy ke studiu fyzikálních a chemických oborů na vysoké škole univerzitního či technického typu a u některých i ke kariéře vědce či odborného pracovníka vědy a výzkumu. Prostřednictvím šesti praktických měření v laboratořích (např. elektronový mikroskop; mikroskopie AFM; analýza dechu metodou hmotnostní spektrometrie SIFT-MS; příprava a charakterizace nanočástic stříbra aj.) se posluchači školy seznámí se zajímavými moderními metodami, jejich přístrojovou technikou a odborníky, kteří v těchto oborech vědecky pracují. Série sedmi přednášek nabídne například pohled do problematiky přípravy nanomateriálů pro různé technologické procesy (např. zeolity, TiO2, nanočástice kovů), či nanomateriálů na bázi uhlíku využitelných v elektronice, energetice atp. Do programu se vedle experimentátorů zapojují i teoretičtí, kvantoví chemici a nabízejí studentům pohled pod pokličku svého oboru. Letošní novinkou je přednáška představující problematiku tvorby a zveřejňování výsledků vědeckého bádání, zvláště těch aplikačních. V přednášce s titulem „Teď, teď, teď tu byl! Aneb Jára Cimrman, pozdě chodící“ se studenti budou moci seznámit s problematikou duševního vlastnictví, která se na úrovni středoškolského studia přednáší jen zřídka.

Letošní škola se uskuteční s finanční podporou projektu ÚFCH JH „Letní nanoškola 2016 pro nadané středoškoláky“ (r.č. 0089/7/NAD/2015 z dotačního programu MŠMT s názvem Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v roce 2016), takže studenti se jí účastní zdarma a o jejím absolvování obdrží certifikát. Tým vědců a popularizátorů PEXED dlouhodobě v rámci projektu Tři nástroje (řešeného od r. 2008, viz http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje) spolupracuje s více než stovkou škol středních, základních, ale i mateřských, a jeho vzdělávací programy jsou tak systematicky směrovány k žákům a pedagogům.

Více se o nanoškole a jejím programu (včetně fotogalerie z jejího průběhu) zde.

        

160817-01

160817-01

160817-02

160817-02

160817-03

160817-03

160817-04

160817-04

160817-05

160817-05

160817-06

160817-06

160817-07

160817-07

160817-08

160817-08

160817-09

160817-09

160817-10

160817-10

160817-11

160817-11