Zahlavi

TTO Circle jedná o veřejné podpoře transferu znalostí a technologií

04. 07. 2019

V irském Dublinu ve čtvrtek 4. července začíná výroční zasedání evropského sdružení TTO Circle, které se zabývá transferem znalostí a technologií a sdružuje desítky výzkumných organizací včetně AV ČR, CERN či ESA. Jedním z hlavních témat letošního programu je problematika veřejné podpory a transferu znalostí.

Touto problematikou se bude na jednání zabývat i Michal Beluský z Centra transferu technologií AV ČR, právník a specialista na otázky veřejné podpory. „Nejednotnost výkladu pravidel veřejné podpory transferu znalostí v zemích EU je téma, které řešíme od počátku našeho aktivního členství v TTO Circle. V zemích osmadvacítky je zdrojem nejistoty řady vědeckých pracovišť usilujících o přenos výsledků výzkumu do praxe,“ upozorňuje Michal Beluský.

„V Dublinu budu na jednáních TTO Circle podporovat profesora Josefa Lazara, člena Akademické rady, pověřeného koordinací technologického transferu v AV ČR, v další snaze o toto sjednocení,“ dodává Beluský.

Standardizace a profesionalizace transferu

Letos se TTO Circle schází již podvanácté. Setkání tentokrát hostí irská výzkumná organizace Teagasc, zaměřená na zemědělství a potravinářství, a účastní se ho většina zástupců největších evropských výzkumných organizací. Na programu dvoudenního zasedání jsou čtyři odborné sekce: zaprvé transfer technologií v potravinářství a zemědělství; zadruhé transfer technologií a Čína; zatřetí corporate venturing; začtvrté veřejná podpora transferu. Účastníci budou probírat témata společného zájmu, dělit se o osvědčené postupy a plánovat další společné aktivity.

TTO Circle při JRC (Joint Research Centre) je iniciativou Evropské komise, která sdružuje 31 významných výzkumných organizací neuniverzitního typu, v nichž pracuje více než 198 tisíc vědeckých pracovníků. Síť dlouhodobě usiluje o mezinárodní standardizaci a profesionalizaci transferu znalostí a technologií. Členským organizacím nabízí také sdílení zkušeností, osvědčených postupů i odborných znalostí prostřednictvím společných aktivit.

CeTTAV (Centrum transferu technologií AV ČR), specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR, poskytuje služby, konzultace a vzdělávání v oblasti uplatňování výsledků vědy a výzkumu v praxi pro všechna pracoviště AV ČR. Kromě přípravy a realizace vzdělávacího systému zaměřeného na komplexní rozvoj pracovníků transferu znalostí pomáhá s konkrétními případy komercializace, sestavením byznysplánu, analýzou aplikačního potenciálu, návrhem strategie ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací.

Připravili: Jiří Kavan, Centrum transferu technologií AV ČR, a Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Ilustrační foto v záhlaví: Marina Hužvárová a Michaela Báštecká, SSČ AV ČR