Zahlavi

Sympozium k poctě Jean-Luca Martina

22. 01. 2018

Mezi nejnovější nositele čestné oborové medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách patří i Jean-Luc Martin ze Švýcarského federálního technologického institutu. U příležitosti ocenění renomovaného francouzského fyzika uspořádali jeho spolupracovníci z Ústavu fyziky materiálů AV ČR sympozium Current trends in material science, na kterém představili své současné výzkumy.

Profesor Jean-Luc Martin pochází z francouzského Lyonu a dlouhodobě patří k světově uznávaným osobnostem v  oboru fyziky materiálů. V lednu letošního roku oslavil významné životní jubileum osmdesáti let. Své životní a především profesní osudy představil úvodem sympozia, jehož se zúčastnila i předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová či místopředseda AV ČR doc. Jan Řídký.


Jean-Lucu Martinovi poblahopřál k významnému životnímu jubileu místopředseda Akademie věd ČR Jan Řídký.

Profesor Jean-Luc Martin se věnuje zejména studiu vztahu mezi mikrostrukturou moderních slitin i modelových materiálů a jejich mechanické odezvě. Výrazně se zasloužil o navázání vztahů mezi českými kolegy a špičkovými světovými laboratořemi v oblasti materiálové fyziky.


Předsedkyně Akademie věd ČR Eva ZažímalováJako profesor na Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne se Jean-Luc Martin věnoval mj. tepelně aktivovaným procesům při plastické deformaci a podílel se na vývoji nových experimentálních technik (test opakované napěťové relaxace, metoda měření aktivačního objemu příčného skluzu). Z  osmdesátých let 20. století prosluly jeho detailní studie creepového chování modelových materiálů i řešení praktické otázky creepového chování austenitických ocelí v jaderných reaktorech. Na mnoha experimentálních metodách se podíleli i čeští vědci a tato spolupráce vyústila v posledních dvou dekádách k téměř 50 publikacím, z  nichž většinu otiskly prestižní mezinárodní časopisy, jako jsou Philosophical Magazine, Acta Materialia či Intermetallics.Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR