Zahlavi

Světoví experti v oblasti tekutých kovů diskutovali v Ústavu fyziky plazmatu

15. 05. 2017

Přední odborníci z celého světa se v minulých dnech sešli v pražském Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a projednávali využití technologie tekutých kovů ve fúzních reaktorech. Připravovali také strategii evropského konsorcia EUROfusion (EURATOM) pro úspěšný vývoj pokročilého typu tzv. divertoru využívajícího technologie tekutých kovů pro prototyp budoucí fúzní elektrárny  - tokamak DEMO. Divertor je klíčová součást fúzního reaktoru na principu tzv. tokamaku sloužící k odvodu energie z plazmatu. Technologicky představuje extrémně náročný celek, protože v něm dochází k intenzivní interakci materiálů s plazmatem o teplotě desítek miliónů stupňů.

Klíčovou roli na světové úrovni pak bude hrát tokamak COMPASS Upgrade, jehož realizaci Ústav fyziky plazmatu v současné době připravuje. „COMPASS Upgrade bude unikátní experimentální zařízení pracující s vysokým magnetickým polem a s parametry plazmatu v oblasti divertoru blížícími se budoucím fúzním elektrárnám. Díky těmto parametrům jedinečným i ve světovém měřítku by měl sehrát důležitou roli při vývoji řady klíčových systémů a technologií “, zdůraznil ředitel ústavu, RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.

Tento tokamak bude jediným zařízením na světě, které bude připraveno instalovat a otestovat tento nový typ divertoru při adekvátních fyzikálních podmínkách před rokem 2028 – ten bude zásadní pro rozhodnutí o konceptu prototypu fúzní elektrárny – DEMO.

 

 

 

Připravil: Odbor mediální komunikace
Foto: Ústav fyziky plazmatu AV ČR