Zahlavi

Studentská soutěž AMAVET zná vítězku

04. 05. 2017

Vítězkou letošního ročníku soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET se stala Karina Movsesian z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Porotu zaujala projektem Nová úloha proteinu RAD51AP1 v ochraně replikační vidlice před destruktivní degradací. Díky tomu se může v příštím roce zúčastnit prestižní mezinárodní soutěže INTEL ISEF 2018 v americkém Pittsburghu. Karina Movsesian se v minulosti úspěšně zapojila do vědecké práce jako stážistka projektu Otevřená věda AV ČR. Národní finále 24. ročníku populární studentské soutěže se uskutečnilo v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 23. a 24. dubna 2017. Představilo se na něm 39 projektů, které předtím uspěly v regionálních kolech v Příbrami, Pardubicích a Brně.

Studenty na finále přivítala předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová: „Dveře na pracoviště Akademie věd jsou pro vás vždy otevřené, a to jak pro vědeckou, tak i popularizační práci, která je pro vědce stejně důležitá.“ Porota složená ze zástupců z ústavů Akademie věd a vysokoškolských pracovišť v čele s dr. Stanislavem Medřickým vybírá každoročně vítězné projekty z nejrůznějších témat. Autoři úspěšných prací budou Českou republiku v příštím roce reprezentovat v mezinárodní konkurenci na největší a nejprestižnější studentské soutěži INTEL ISEF ve Spojených státech a Beijing Youth Science Creation Competition v Číně.

Popularizační soutěž chce podněcovat talentované a pro vědu nadšené středoškoláky, aby řešili vědecké a technické projekty, a rozvíjeli tak své schopnosti prezentovat svou práci odborné i laické veřejnosti. Zájemci o účast (jednotlivci i týmy) přihlašují projekty z libovolné oblasti, ovšem zpracovat je musejí vědeckými metodami a postupy. Studenti na projektech zpravidla spolupracují s odborníky z výzkumných ústavů. Ve finále je úkolem každého řešitele představit projekt v přiděleném výstavním prostoru a obhájit jej před porotou i veřejností.


Projekt vítězky finále soutěže Kariny Movsesian z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech

1. místo – Karina Movsesian z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech s projektem Nová úloha proteinu RAD51AP1 v ochraně replikační vidlice před destruktivní degradací. 

2. místo – Martin Mátl z Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše s projektem Použití bioinformatických metod v hledání kandidátních telomerových motivů u rostlin (INTEL ISEF 2018)

3. místo – Kamil Mudruňka z Gymnázia Dašická, Pardubice s projektem SCI-Lab (INTEL ISEF 2018)

4. místo – Pavel Štěpánek z Mendelova gymnázia, Opava s projektem Buzený chaotický oscilátor jako zdroj náhodných čísel (Beijing Youth Science Creation Competition 2018)

5. místo – Radim Tauber ze SPŠ Resslova, Ústí nad Labem s projektem Kultivační komora

6. místo – David Podzimek a Jakub Levý ze SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové s projektem NetAnalyzer

7. místo – Jindřich Lněnička z Gymnázia A. Jiráska, Litomyšl s projektem Kvantová provázanost

8. místo – Jakub Martikan a Vojtěch Musil ze SPŠ chemické, Brno s projektem Závislost chemiluminiscence luminolu na reakčních podmínkách

9. místo – Iveta Svobodová z Gymnázia A. Jiráska, Litomyšl s projektem Isochinolinové alkaloidy Chelidonium majus a jejich biologická aktivita

10. místo – Adam Vojtíšek, Lukáš Pavela a Jakub Moravec z Letohradského soukromého gymnázia s projektem Jak konstruovat levné a verzatilní roboty

Připravil: Odbor akademických médií SSČ AV ČR

Foto: Archiv AMAVET