Zahlavi

Studenti soutěží ve finále AMAVET

19. 04. 2018

Finále EXPO SCIENCE AMAVET – soutěže středoškoláků s vědeckými a technickými projekty – opanovalo ve dnech 19. až 20. dubna 2018 sídlo Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. O vítězství v tradičním klání na podporu popularizace vědy a také možnost reprezentovat Českou republiku v mezinárodní konkurenci na nejprestižnější studentské soutěži INTEL ISEF 2019 soupeří několik desítek projektů.              

Studenty na prvním finálovém dni 25. ročníku přivítala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. „Práce vědce sice není nic, na čem byste zbohatli, sama jsem to zažila v prvních letech vlastní kariéry, ale umožní vám dělat zajímavou práci, díky které potkáte různé osobnosti, a také vám umožní cestovat po světě.“


Finálové klání EXPO SCIENCE AMAVET zahájila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová; na snímku s hlavním organizátorem soutěže Stanislavem Medřickým.

Porota sestávající ze zástupců z ústavů Akademie věd ČR a vysokoškolských pracovišť v čele s dlouholetým organizátorem soutěže Stanislavem Medřickým vybírá každoročně vítězné projekty z nejrůznějších témat. Finalisté vzešli z regionálních kol v Pardubicích, Brně, Liberci a Příbrami. Autoři tří úspěšných prací budou Českou republiku v příštím roce reprezentovat v mezinárodní konkurenci na největší a nejprestižnější studentské soutěži INTEL ISEF, která se koná ve Spojených státech amerických. Pro středoškoláky, kteří se zajímají o vědu, je INTEL ISEF nejvyšší metou. Jeho účastníci vzejdou z několika stovek národních soutěží, do nichž se v téměř osmi desítkách zemí každoročně zapojí několik milionů studentů. Jakékoli umístění na podiu otevírá dveře ke studiu nejprestižnějších univerzit na světě.  


Popularizační soutěž AMAVET podněcuje talentované a pro vědu nadšené středoškoláky, aby řešili vědecké a technické projekty, a rozvíjeli tak své schopnosti srozumitelně představit svou práci odborné i laické veřejnosti. Zájemci (jednotlivci či týmy) přihlašují projekty z libovolné oblasti, ovšem zpracovat je musejí vědeckými metodami a postupy. Studenti na projektech většinou spolupracují s odborníky z výzkumných ústavů včetně pracovišť Akademie věd ČR, které se popularizaci mezi středoškoláky intenzivně věnují. V závěrečném finále mají řešitelé představit své projekty v přiděleném výstavním prostoru a obhájit jej před porotou i veřejností.Soutěž je zařazena do seznamu soutěží a přehlídek, které vyhlašuje či spoluvyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na školní rok 2017–2018.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR