Zahlavi

Středoškoláci se mohou opět zúčastnit kurzů ekonomie na CERGE-EI

05. 09. 2017

CERGE-EI, společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, spouští druhý ročník úspěšného programu Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty. Počet míst je kapacitně omezený. Uzávěrka pro přihlášky je 18. 9. 2017.

Tento 12-týdenní kurz je určen pro nadané středoškoláky, kteří chtějí do hloubky porozumět ekonomii a naučit se používat výzkumnou metodologii v praxi. S pomocí výzkumníků CERGE-EI se studenti zapojí do konkrétního výzkumného projektu, naučí se používat metody výzkumu a získají zpětnou vazbu a podněty pro budoucí projekty. Výuka bude probíhat v anglickém jazyce jednou týdně od konce září do prosince 2017 v podvečerních hodinách na CERGE-EI.

Kurz probíhá v několika etapách. Úvodní hodiny představí studentům nejdůležitější ekonomické jevy a výzkumné metody, které budou potřebovat pro práci na vlastním skupinovém projektu. Účastníci si budou moci vybrat téma projektu a pracovat na něm s reálnými daty. Pro rok 2017 jsou připravená témata zaměřená na zdravotnictví, politiku, vzdělávání a životní spokojenost. Studenti také absolvují workshop anglického odborného projevu, který jim pomůže s prezentací výsledků jejich projektů.

Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V minulém roce se jej zúčastnili nejtalentovanější studenti z 11 pražských i mimopražských škol. Informace ze závěrečných prezentací loňského ročníku jsou dostupné na našem blogu.

Více informací, včetně jednoduché online přihlášky, najdete na webových stránkách nebo Facebooku CERGE-EI.

Ukázková hodina se uskuteční v CERGE-EI dne 11. 9. 2017, zájemci (studenti i učitelé) se mohou hlásit na cergeei@cerge-ei.cz.

Připravil: CERGE-EI
Foto: archiv CERGE-EI