Zahlavi

Stážistka projektu Otevřená věda AV ČR přijata na Cambridge

16. 09. 2016

Stážistka projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2016 Alžběta R. byla přijata na druhou nejstarší univerzitu ve Velké Británii, University of Cambridge. Studovat bude obor Natural Science.

„Vždy mě mrzelo, že o mnoho biologických laboratorních postupech jsem se na gymnáziu učila pouze teoreticky. V poslední době jsem se zároveň začala zajímat o bioinformatiku, a tak se stáž s názvem Analýza mikrobiomu trávicího traktu zvířat pomocí molekulárně genetických metod pod vedením Ing. Jakuba Mrázka, Ph.D. zdála jako ideální příležitost.“, řekla o své cestě za vědou.

„Uplynulé měsíce na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR rozhodně nezklamaly moje očekávání. Během stáže jsem měla možnost seznámit se s nejnovějšími metodami využívanými v molekulární genetice. Sama jsem si zkusila laboratorní práci jako izolování DNA či amplifikaci genů, měla jsem možnost sledovat různé metody používané k sekvenaci, a zároveň jsem se účastnila i bioinformatické analýzy získaných dat. To vše pod skvělým vedením Jakuba, který byl vždy ochotný zodpovědět jakékoli dotazy.“

Alžběta je přesvědčena, že zkušenosti ze stáže jí pomohou v nadcházejícím studiu na University of Cambridge: „Je úžasné mít možnost se již před nástupem na vysokou školu seznámit s profesionálním prostředím, technikami, přístroji, a mít tak alespoň částečný vhled do zaměstnání vědce, kterým bych se jednou chtěla stát.“