Zahlavi

Stanovisko Akademie věd k 9. rámcovému programu EU pro výzkum, vývoj a inovace

27. 06. 2017

V současné době byla v prostředí evropské výzkumné politiky zahájena příprava nejvýznamnějšího programu určeného k financování vědy na období 2021–2027. Celá řada výzkumných institucí, organizací i členských států vydává svá stanoviska a doporučení k jeho budoucí podobě. Se svou vizí se připojila také Akademie věd ČR. Prioritou příštího programu by měla být podpora excelentního výzkumu, lidských zdrojů a otevřené spolupráce.

Pozice Akademie věd ČR vychází mimo jiné z odborných konzultací, z dotazníkového šetření k účasti pracovišť Akademie věd ČR v současném programu Horizont 2020 a z podnětů pracovišť k připravovanému novému rámcovému programu. Dokument klade důraz na aktivity vyhodnocené jako úspěšné a vykazující skutečnou přidanou hodnotu v mezinárodním prostředí.

Stanovisko Akademie věd ČR k 9. rámcovému programu EU pro výzkum, vývoj a inovace.

Do roku 2020 se mohou vědci zapojovat do programu Horizont 2020, který je největším a nejvýznamnějším programem financujícím vědu, výzkum a inovace na evropské úrovni v letech 2014-2020 s rozpočtem dosahujícím téměř 80 miliard eur. Určen je  nejen výzkumným pracovníkům univerzit, průmyslových firem či výzkumných ústavů, ale i podnikům a firmám, nevládním a neziskovým organizacím.

Připravil: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, s využitím podkladu Odboru mezinárodní spolupráce
Foto: Stanislava Kyselová