Zahlavi

Stanovisko AV ČR k situaci Maďarské akademie věd

13. 02. 2019

Akademie věd ČR zveřejnila prohlášení ke snaze maďarské vlády převzít kontrolu nad financováním vědy a výzkumu. Vydala ho ve středu 13. února, pouhý den poté, co maďarští vědci proti krokům své vlády veřejně protestovali.

Vláda Viktora Orbána se v loňském roce rozhodla omezit rozpočet Maďarské akademie věd (MTA) a v lednu na tyto prostředky zahájila výběrové řízení, čímž v podstatě převzala dohled nad financováním výzkumu.

AV ČR se Maďarské akademie věd zastala a postup Orbánovy vlády ostře odsoudila. „AV ČR kategoricky nesouhlasí s kroky maďarské vlády, vedoucími k omezení vědecké svobody MTA, a vyjadřuje obavy a znepokojení z rozpočtových škrtů, které mohou ohrozit samotnou její existenci,“ stojí v prohlášení.

Dokument upozorňuje maďarskou vládu na skutečnost, že hazardování s akademií věd coby nejvýznamnější vědeckou a výzkumnou institucí ohrožuje nejen vědeckou komunitu v Maďarsku, ale i jeho ekonomiku.

„AV ČR důrazně doporučuje, aby maďarská vláda svůj postoj a kroky vůči MTA přehodnotila, vzala v potaz evropské i světové partnery MTA a jejich zkušenosti,“ vyzývá Akademie věd ČR Orbánův kabinet a připomíná situaci, ve které se ona sama ocitla po drastickém snížení rozpočtu v roce 2009. Od té doby se AV ČR snaží vysvětlovat domácím i zahraničním politickým špičkám i vědeckým organizacím nezbytnost toho, aby výzkumné instituce měly silnou podporu svých vlád.

Plný text prohlášení (v angličtině) najdete zde.
  

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, s využitím stanoviska AV ČR a servisu ČTK
Foto: Aisano [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons