Zahlavi

Spomienka na Československo – náš domov

02. 10. 2018

Spoločný štát Čechov a Slovákov trval 74 rokov, 2 mesiace a 4 dni. Slávnostné pripomenutie stého výročia vzniku Českosloveskej republiky akademikmi SAV a  AV ČR trvalo v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave v pondelok 1. októbra popoludní viac než dve hodiny.

Predsedníčka AV ČR prof. Eva Zažímalová a predseda SAV prof. Pavol Šajgalík sa zhodli na ústretovom prístupe, vzájomnej podpore a nadštandartných vzťahoch oboch inštitúcií. Aj v zložitých časoch. V rámci slávnostného programu ocenili slovenských vedcov, ktorí sa podieľali na najvýznamnejších výsledkoch spoločnej spolupráce v rokoch 1993 až 2018.

V kategórii publikácií v medzinárodnom vedeckom časopise s najvyšším IMPACT faktorom podľa databázy WOS si ocenenie prevzali Ing. Ján Tkáč, DrSc. a Ing. Tomáš Bertók, PhD. z Chemického ústavu SAV. Sú spoluautormi okrem iného analyzovania všetkých proteínov pomocou chronopotenciometrie, metód sledovania zmien v štruktúre proteínov aj zdokonaľovania elektrotechnických analýz biomarkerov.

V kategórii publikácií v medzinárodnom vedeckom časopise s najvyšším počtom citácií zo Slovenska ocenili Ing. Máriu Omastovú, DrSc. z Ústavu polymérov SAV, ktorá už od roku 2000 spolupracuje na príprave nových typov vodivých polymérov, polymérnych kompozitov a nanokompozitov a na výskume ich vlastností s ohľadom na možné aplikácie. Spolupráca priniesla už dvanásť vedeckých publikácií s viac než tisíckou citácií.

Mgr. Magda Petrjánošová, PhD. z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV
a predseda SAV prof. Pavol Šajgalík

Za spoločnú monografiu si zo slovenskej strany prevzala ocenenie Mgr. Magda Petrjánošová, PhD. z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. V monografii Česi a jejich sousedé: Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě boli kreatívne skombinované dovtedy neprepojené teoretické koncepty zo sociálnej psychológie a psychológie osobností.

Hlavným bodom stretnutia reprezentácií SAV a AV ČR v Bratislave však boli dve prednášky vysoko rešpektovaných historikov na tému – Československo náš spoločný domov. Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. z Historického ústavu AV ČR prešiel dejinami spoločného štátu od formulácie československej štátnosti, cez otázky národnostného zloženia až po rozdelenie Česko-Slovenska. Prof. PhDr. Roman Holec zvýraznil pri tvorbe spoločného štátu pragmatický český prístup  a emociálnejšie motivácie Slovákov. Poukázal však aj na viaceré symptómy, že naše národy nežili spolu ale vedľa seba. Na medzinárodnej scéne považuje storočný príbeh Slovákov od vzniku ČSR až po súčasnosť za najúspešnejší zo všetkých národov. Z politického dna zo začiatku 20. storočia sa Slováci a Slovensko dostali za sto rokov na medzinárodné výslnie. Súradnice času sú neúprosné. Aj súčasnosť bude raz históriou. Tvoríme ju spoločne, síce nie v jednom štáte, ale v rámci nášho stredoeurópskeho domova...

 

Súvisiace články:

O ideálech i deformování československých dějin hovořili historici v paláci Žofín

 

Pripravil: Stano Ščepán, web SAV
Foto: Vladimír Šimíček, web SAV

Úvodný obrázok: Ocenení Ing. Ján Tkáč, DrSc. a Ing. Tomáš Bertók, PhD. z Chemického ústavu SAV v spoločnosti čelných predstaviteľov AV ČR a SAV.