Zahlavi

Spolupráce mezi AV ČR a tchajwanským ITRI podepsána

05. 10. 2017

Předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová podepsala ve středu 4. 10. Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a tchajwanským Industrial Technology Research Institute (ITRI) s Dr. Pei-Zen Changem, místopředsedou ITRI. Memorandum bude sloužit k vytvoření platformy pro iniciování spolupráce mezi jednotlivými ústavy AV ČR a ITRI, které v případě budoucí dohody na konkrétních formách spolupráce podepíší samostatné dohody, upravující přesné podmínky a financování programů.

„Laboratoř zelených technologií ITRI na Tchaj-wanu jsem za poslední rok navštívil třikrát. Vytipovali jsme některá témata, na kterých bychom mohli spolupracovat. Akademie věd ČR zahájila díky Strategii AV21 energetický aplikační program, který v ITRI nachází perspektivního partnera. O vážnosti, s jakou ITRI přistupuje ke spolupráci s AV ČR, svědčí mimo jiné i vyslání vysokých představitelů z vedení této organizace do ČR,“ připomíná Jiří Plešek, ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR a koordinátor výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21. Právě Ústav termomechaniky AV ČR stál u zrodu spolupráce.

ITRI je neziskovou organizací zaměřenou na aplikovaný výzkum a technické služby, která měla v posledních čtyřiceti letech velký podíl na tchajwanském ekonomickém růstu. Zaměřuje se na inovace a vývoj technologií, jež řadí do třech kategorií: Smart Living, Quality Health a Sustainable Environment.

Memorandum je podepsáno na tříleté období s možností dalšího prodloužení.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR