Zahlavi

Spolupráce Akademie věd ČR s kraji a mikroregiony

06. 04. 2016

Za účasti předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše se ve čtvrtek 7. dubna 2016 sešli v Praze představitelé AV ČR se zástupci krajů a partnerů k představení společných projektů řešených v uplynulém roce. Smlouvy o partnerství či spolupráci má v současnosti Akademie věd ČR se šesti kraji, dále s Brnem, Prahou 1 a Sdružením obcí Orlicko. „Akademie věd ČR má na spolupráci s regiony České republiky velký zájem. V rámci Strategie AV21 má dnes rámec a platformu, která může regionální spolupráci významně podpořit a zkvalitnit,“ uvedl na setkání prof. Jiří Drahoš.

 

Spolupráce probíhá napříč všemi vědními obory, je zaměřena na řešení úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru formou výzkumných projektů základního výzkumu a jeho aplikací. Výsledky spolupráce mají za cíl také zvýšení kvality života v dané oblasti. Pracoviště Akademie věd ČR jsou garanty odborné kvality projektů, regiony zaručují přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Vhodnou formu financování společných aktivit pak představují regionální fondy Evropské unie. Výhodou je také případné finanční zapojení dalších regionálních institucí či podniků.

„Chceme, aby společné výzkumné projekty přispívaly ke zlepšení životních podmínek v regionech, a to jak z ekonomického, sociálního a kulturně-společenského pohledu,“ uzavřela seminář PhDr. Taťána Petrasová, CSc., členka Akademické rady AV ČR zajišťující program Regionální spolupráce AV ČR.

Ukázky řešených programů v roce 2015 najdete zde.

 

 Foto: Viktor Černoch (Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR)
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR