Zahlavi

Spolupráce AV ČR a svobodného státu Sasko

04. 03. 2016

Ve středu 2. března se v budově Akademie věd ČR setkali zástupci saského ministerstva pro vědu a umění v čele s ministryní pro vědu a umění Saska Dr. Evou-Marií Stangeovou s místopředsedou Akademie věd ČR dr. Pavlem Baranem. Ten nejprve saským hostům stručně představil základní strukturu AV ČR a přiblížil její postavení v oblasti vědy a výzkumu v rámci České republiky. Stejně tak hosté informovali o vědní situaci ve svobodném státě Sasko. Zaměřili se přitom zejména na vztah univerzitního a neuniverzitního výzkumu, na roli aplikací nebo na podporu doktorandů a mladých perspektivních vědeckých pracovníků.

 

Důležitým bodem jednání bylo získávání prostředků z evropských zdrojů a jejich využití na efektivní fungování systému vědy a výzkumu. Během rozhovoru se ukázalo, že jakkoli se některé aspekty vědní problematiky u obou stran liší, v mnohém je situace podobná. Setkání tak naznačilo povahu konkrétních témat, kterými se spolupráce mezi saskými výzkumnými zařízeními a Akademií věd ČR může do budoucna rozvíjet.

 


Foto: Viktor Černoch (Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR)
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR