Zahlavi

Soutěžní přehlídka popularizace vědy SCIAP

15. 04. 2016

Ve středu 13. dubna 2016 vyvrcholil 5. ročník Soutěžní přehlídky popularizace vědy SCIAP, a to slavnostním předáním cen SCIAP 2015 dvaadvaceti vítězům soutěže SCIAP ve vile Lanna. Organizátoři soutěže, Středisko společných činností Akademie věd ČR, obdrželi rekordních 85 přihlášek od 39 různých institucí, jejichž popularizační aktivity byly realizovány na území ČR nebo v českém jazyce v roce 2015. Bylo rozděleno 21 cen mezi vítěze 7 soutěžních kategorií (3 nejlepší místa v každé kategorii). Novinky pro letošek byly hned dvě: do soutěže přibyla nová kategorie a také byla vyhlášena Speciální cena poroty.

 
Příspěvky hodnotila čtrnáctičlenná nezávislá odborná komise, složená z odborníků z různých oblastí, kteří s popularizací vědy mají značné zkušenosti. Hodnocení podléhalo čtyřem kritériím a každý příspěvek mohl získat až 100 bodů. Tři příspěvky s nejvyšším počtem bodů v rámci každé kategorie získaly cenu SCIAP 2015. Mezi oceněnými byli zástupci univerzit, ústavů Akademie věd ČR, science center, webových portálů i jednotlivců.
 
Ceny pro letošní ročník opět navrhla a vyrobila Uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov. Vítězům předávali sošky spolu s pamětními listy: zástupce Akademie věd ČR prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., (člen Akademické rady) a zástupci SSČ AV ČR JUDr. Jiří Malý (ředitel SSČ AV ČR) a PhDr. Kateřina Sobotková (ředitelka divize Vnějších vztahů SSČ AV ČR).
 
Úvodních projevů se zhostili prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., a PhDr. Kateřina Sobotková. Slavnostní večer moderoval novinář, publicista a moderátor pan Václav Žmolík z Českého Rozhlasu za hudebních vsuvek kytaristy pana Jaroslava Šindlera, pedagoga z Konzervatoře Jaroslava Ježka. Mezi váženými hosty byli také místopředsedové Akademie věd ČR RNDr. Jan Šafanda, CSc. (místopředseda 1. vědní oblasti) a prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., (místopředseda 2. vědní oblasti).
 
Úroveň soutěžní přehlídky SCIAP a počet přihlášených projektů má každoročně vzestupnou tendenci,“ prohlásil JUDr. Jiří Malý, ředitel Střediska společných činností AV ČR.
 
Seznam porotců:
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., člen Akademické rady Akademie věd ČR
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., prezidentka České marketingové společnosti (ČMS)
Mgr. Lukáš Richter, ředitel Moravian Science Centrum (VIDA!)
Jakub Švrček, ředitel muzea Svět techniky Ostrava
Jan Edlman, ředitel Digital Innovation OMD Czech
Robert Hladil, Managing Partner, EPIC Public relations s.r.o.
PaedDr. Ivana Marková, PhD., vedoucí Planetária Ostrava
Ing. Blanka Kreibichová, vedoucí výstavního a expozičního oddělení Národního technického muzea
Ivana Češková, garant výukových modulů v muzeu Svět techniky Ostrava
RNDr. Stanislav Mihulka, PhD., šéfredaktor/editor v OSEL (Objective Source E-Learning)
Pavel Suchan, tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.
David Lobotka, vedoucí vývojového oddělení Techmania Science Center o.p.s.
MgA. Pavel Hruda, pedagog, Ateliér audiovizuální tvorba (univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Ing. Jiří Horák, Ph.D., vedoucí zkušebny, VŠB, Technická univerzita Ostrava
 
Seznam kategorií a výherců 1. míst:
V kategorii Expozice/výstava, se nejvýše umístila: Hvězdárna a planetárium Brno s projektem Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka.
V kategorii Periodikum/publikace získala nejvyšší počet bodů Přírodovědecká fakulta UK za Magazín Přirodovědci.cz.
Společnost Seznam.cz, a.s. se se svým příspěvkem PokusiQ umístila na prvním místě hned ve 2 kategoriích: Audio/video/film a Internet/online.
První příčku v kategorii Den otevřených dveří / workshop / exkurze / přednáška obsadilo Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., s festivalem Týden vědy a techniky 2015. Vítězství tohoto festivalu je vítězstvím všech institucí (více než 100, které se skládají ze všech ústavu Akademie věd ČR a dalších partnerských organizacích), které se na festivalu podílely.
V kategorii Nový počin se nejvýše umístil Flašinet deskové tektoniky, který vytvořil Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
V kategorii Ostatní získala 1. místo Univerzita Palackého v Olomouci za 50. ročník festivalu dokumentárních filmů AFO.
Speciální cenu poroty převzal Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., za Uzlíky na jazyku, které zaujaly a pobavily více než polovinu komise.
 
Mezi výherci je celkem 5 různých ústavů Akademie věd ČR:
 
 
Kompletní výsledky ke stažení zde.