Zahlavi

Soutěž na pomník Václava Dolejška v Praze

21. 11. 2016

V galerii Věda a umění Akademie věd ČR byla 15. 11. 2016 slavnostně zahájena výstava výsledků architektonicko-výtvarné soutěže na pomník předního českého fyzika meziválečného období profesora Václava Dolejška.

U zrodu myšlenky uctít památku vědce Dolejška byli pracovníci Ústavu termomechaniky AV ČR. Záměrem soutěže bylo vytvořit formou uměleckého díla odkaz, který by nejen vyjádřil zásluhy profesora Dolejška o rozvoj experimentální fyziky, ale rovněž vyzdvihl jeho odvahu dát své schopnosti do služeb odboje proti nacistům, což ho na konci války roku 1945 stálo život. Do výtvarné soutěže, kterou vypsal Ústav termomechaniky AV ČR, bylo přihlášeno 28 návrhů, z nich odborná porota pod vedením MgA. Ondřeje Císlera složená z předních představitelů české výtvarné a architektonické scény a zástupců Akademie věd vybrala 5 nejvhodnějších. „Vyhlášením architektonicko-výtvarné soutěže na zpracování návrhu pomníku prof. Václava Dolejška jsme chtěli připomenout odkaz významného českého fyzika, jehož přínos pro společnost přesáhl jeho profesní zásluhy. Forma otevřené anonymní soutěže dokázala zajistit pestrost přístupů k danému tématu. Jsem potěšen, že ze soutěže vzešly kvalitní a rozmanité návrhy, se kterými bude možno dále pracovat a vybrat tak s odbornou porotou vítěze, s nímž pomník dovedeme do realizace. Rád bych všem, kteří se svou účastí na soutěži podíleli, srdečně poděkoval za jejich práci i za odborný úsudek poroty.“ Řekl na vernisáži výstavy ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Ing. Jiří Plešek.

Porota se však neshodla na jednoznačném vítězi, jehož dílo by doporučila k okamžité realizaci. Návrhy proto vybrala bez udání pořadí a ke každému z nich sepsala doporučení a připomínky. Po skončení výstavy proběhne druhé kolo soutěže. Přepracované návrhy budou znovu předloženy porotě k posouzení a výběru konečného návrhu. Předběžně se počítá s tím, že pomník bude umístěn do středu nově vzniklého parku na Mazance před akademickými budovami na pražském Ládví u ulice Dolejškova.

Výstava představuje všechny návrhy, které byly do soutěže přihlášeny. Návrhy poté poputují do Ústavu termomechaniky AV ČR, kde je bude možné zhlédnout až do konce ledna 2017.

Foto: Stanislava Kyselová

161121-00

161121-00

161121-01

161121-01

161121-02

161121-02

161121-03

161121-03

161121-04

161121-04

161121-05

161121-05

161121-06

161121-06