Zahlavi

Snadnější cesta do práce díky mobilním aplikacím

27. 10. 2016

Doprava ve městě, problém CO2, fotonika a „smart“ zdravotní péče byla čtyři témata mezioborového sympózia US-EU Frontiers of Engineering, které se konalo 17.–19. října 2016 na Aalto univerzitě nedaleko Helsinek ve Finsku. Účastnilo se ho na 60 vybraných vynikajících inženýrů z Evropy a USA zhruba ve věku od 35 do 45 let. Fotonickou sekci měl za evropskou stranu na starosti Pavel Peterka z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky.

Sympozium se uskutečňuje dvakrát za tři roky a v pořádání se střídají USA a Evropská unie. Tato událost má za cíl usnadňovat mezinárodní a mezioborovou spolupráci v oblasti výzkumu, podpořit přenos nových technologií a přístupů v rámci odlišných technických oborů a stimulovat vytváření transatlantické sítě špičkových inženýrů.

Pavel Peterka shrnul přínos mezioborového sympozia: „Kolotoč administrace a výzkumné práce mě nutí držet se ve své úzké specializaci. Poznat nejaktuálnější trendy z několika jiných oborů od tak vynikajících lidí a odborníků bylo inspirativní a vlastně i občerstvující. Nahlédnutí do problému zachycování a zpracování CO2 vede nejen k ponaučení o jeho závažnosti pro Zemi, ale nabízí se i souvislost s fotonikou, protože nejlepší řešení problému CO2 je snížit jeho produkci. Mluví se přitom hlavně o dopravě. Jenže třeba v datových centrech bylo spotřebováno v USA 3 % celkové spotřeby elektřiny. Právě fotonika může zásadně přispět k nižší spotřebě energie datových center. Poučná byla perfektní a pečlivá příprava NAE. V paměti mi utkvěla poslední myšlenka sympozia, týkající se nejdůležitějšího úkolu inženýrů ve zdravotní péči do roku 2050. V té době má být na Zemi přes půl miliardy lidí starších 80-ti let a je nereálné, že by péči o stárnoucí populaci zvládaly přeplněné nemocnice. Úkolem inženýrů je proto umožnit dětem pečovat co nejlépe o rodiče doma s pomocí smart systémů osobní zdravotní péče.“

Jak se zbavit dopravních zácp? To je hlavním úkolem optimalizace dopravy ve městě.  Je dobře známo, že budování stále širších a kapacitnějších městských komunikací může naopak dopravní kongesce zhoršit. Mobilní aplikace přinesly nečekaně rychle revoluci v dopravní optimalizaci a sami řidiči si mohou v reálném čase optimalizovat svoji trasu. Obrovské množství dopravních dat z mobilních sítí umožňuje vytvářet modely dopravy velkých městských oblastí s velice detailním rozlišením a přesnou předpovědí intenzit provozu.

Sympozium pořádá americká Národní inženýrská akademie (NAE, National Academy of Engineering) ve spolupráci s Evropskou radou akademií aplikovaných věd, technologií a inženýrství (EuroCASE, European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies, and Engineering).

161027-01

Seznam přednášek a další informace o sympoziu najdete na webových stránkách Národní inženýrské akademie (https://www.naefrontiers.org/Symposia/EU-USFOE/22791/50072.aspx)

161027-02

Zdroj fotografie: Xiao Wang, Wenli Liu, Ke Zeng, Songhang Chen, "Traffic Congestion and Social Media in China", IEEE Intelligent Systems, vol. 28, no. , pp. 72-77, Jan.-Feb. 2013, doi:10.1109/MIS.2013.23