Zahlavi

Slavnostní přednáška AV ČR představila možnosti nukleární medicíny

05. 04. 2022

Výzkum radionuklidů má za sebou dlouhý a fascinující vývoj. Jejich objev začali fyzikové, využití ale našly v technice, biologii a medicíně. Právě spojnici mezi fyzikou a lékařstvím poodhalila slavnostní přednáška Ondřeje Lebedy z Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Zájemci si mohou zpětně celou přednášku prohlédnout na webu České televize.

V současné medicíně mají radionuklidy své nezastupitelné místo. Využívají se například při léčbě onemocnění štítné žlázy a nenahraditelné jsou také v léčbě různých typů karcinomu. Na jejich vlastnostech je postaveno celé jedno lékařské odvětví: nukleární medicína. Využívají se v diagnostice, léčbě i výzkumu. Uplatňuje se v takzvané teranostice, ve vědním oboru, který se zabývá moderními protirakovinnými látkami a cílenou léčbou karcinomu. 

Radionuklidy procházejí spontánním radioaktivním rozpadem a uvolňují takzvané gama záření. V přírodě se vyskytují jako produkt kosmických jevů, vznikají například při výbuchu supernov. Na Zemi je najdeme v podobě prvků jako je radium nebo polonium. Přirozeně se tvoří také v naší atmosféře vlivem kosmického záření.

Ondřej Lebeda z Ústavu jaderné fyziky AV ČR během své slavnostní přednášky.
Ondřej Lebeda z Ústavu jaderné fyziky AV ČR během své slavnostní přednášky.

Ve své slavnostní přednášce nazvané Podivuhodný svět radionuklidů: od fyziky k medicíně se Ondřej Lebeda z Ústavu jaderné fyziky AV ČR věnoval aplikacím těchto látek v lékařství a při léčbě nádorových onemocnění. Zároveň posluchače provedl fascinujícím historickým vývojem našich znalostí o radionuklidech, který započal na přelomu 19. a 20. století. Během svého exkurzu tak propojil obory jaderné a lékařské fyziky, radiofarmaceutiky a radioterapie.

K přednášku Ondřeji Lebedovi blahopřála také Eva Zařímalová, předsedkyně AV ČR.
K přednášku Ondřeji Lebedovi blahopřála také Eva Zařímalová, předsedkyně AV ČR.

Ondřej Lebeda je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu a vývoje radiofarmak v Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Věnuje se například měření excitačních funkcí jaderných reakcí a přípravě radionuklidů pro radiofarmaka a fyzikální výzkum. Svou prací se mimo jiné významně podílí na úspěších mezinárodního projektu KATRIN pro stanovení klidové hmotnosti neutrina. Je autorem a spoluautorem více než sedmi desítek prací v mezinárodních impaktovaných časopisech. „V současnosti je naší největší výzvou aktivace aktinia-225. Jde o nuklid, který svůj potenciál v léčbě a diagnostice už ukázal, ale jeho přísun je celosvětově omezený," popsal jeden ze současných cílů bádání v oboru. 

Slavnostní přednášku z cyklu Akademie věd ČR – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu si můžete prohlédnout na webu České televize.

Více o působení Ondřeje Lebedy najdete zde:

Zdroj plynného kryptonu z ÚJF je již v Karlsruhe
Měření hmotnosti neutrina

Text: Jan Hanáček, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative CommonsText a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-13

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-13

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-16

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-16

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-18

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-18

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-20

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-20

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-23

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-23

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-29

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-29

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-38

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-38

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-40

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-40

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-48

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-48

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-53

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-53

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-65

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-65

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-7

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-7

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-70

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-70

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-73

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-73

2022-04-05_Ondrej_Lebeda_slavnostní přednáška

2022-04-05_Ondrej_Lebeda_slavnostní přednáška