Zahlavi

Skončila mezinárodní konference o životě Židů za železnou oponou

23. 05. 2017

Jak se žilo Židům ve střední a východní Evropě za železnou oponou? A jaký vliv měla na obraz Židů v literatuře na obou stranách bloku komunistická propaganda? Nejenom o tom se diskutovalo na mezinárodní konferenci nazvané Nové přístupy ve výzkumu dějin Židů za komunismu, kterou organizuje Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Setkání se konalo ve Vile Lanna na Praze 6.

Konference se snažila poskytnout mladým vědcům z Evropy, především ze středovýchodní a východní Evropy, fórum, kde budou moci prodiskutovat své výzkumné záměry s předními odborníky v oboru. Konference se zúčastní řada zahraničních vědců a historiků, mimo jiné z Německa, Polska, Ruska, ale i ze Spojených států či Izraele. 

Příspěvky jednotlivých debatérů se soustředily na každodenní život Židů, na židovské náboženské a sekulární organizace a na otázku, co to znamenalo „být Židem“ v komunistických režimech, což jsou zároveň témata spojená s právním postavením židovských komunit. Srovnání situace v několika zemích středovýchodní a východní Evropy podle našeho mínění odhalí mnoho rozdílů v právních, náboženských, kulturních a lingvistických poměrech v jednotlivých zemích a regionech.

Podle historičky Kateřiny Čapkové, která je autorkou úspěšné publikace Češi, Němci, Židé? a na konferenci také vystoupila, Židé ve východním bloku neměli jen jeden způsob vyjádření svého židovství, jedno konkrétní schéma. Setkání ve Vile Lanna tak mělo podnítit diskusi a přinést odpovědi na to, do jaké míry tyto rozdíly vycházejí z odlišných dějin židovského sociálního a politického života v době před komunistickými převraty. Do jaké míry komunistické diktatury změnily nebo zavedly zcela nové formy židovských institucí? A je možné vysledovat kontinuitu s židovským životem z období před převraty a před šoa?

Připravil: Odbor mediální komunikace Akademie věd ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Foto: Soukromý archiv Harryho Farkaše, ÚSD AV ČR