Zahlavi

Škola českého jazyka a literatury dostala opět výbornou

06. 05. 2016

V závěru měsíce dubna se na půdě Akademie věd ČR již pošesté setkali pedagogové z mnoha koutů ČR, aby společně prožili tři dny na vzdělávacím semináři Škola českého jazyka a literatury. Školu českého jazyka a literatury pořádá Středisko společných činností AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Garanci odborné úrovně zajišťovala opět PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Oficiální záštitu Škole českého jazyka a literatury udělil náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Účastníci semináře dopoledne trávili na přednáškách s lektory z Ústavu pro jazyk český AV ČR a z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Přednáška Současný pravopisný systém češtiny byla zaměřena na pravopisné jevy, které činí v praxi opakovaně potíže, přednáška O kultivovaném vyjadřování zase poskytla praktické rady, jak zlepšit svoje vyjadřování a čemu se v kultivovaných projevech raději vyhnout. Seminář nebyl pouze monologem prezentujících účastníků, nýbrž dialogem mezi lektory a učiteli, který se naplno projevil zejména při přednášce a následném workshopu, které byly věnovány problematice státních maturit a přijímacích zkoušek na střední školy. Učitelé se seznámili s obecnými charakteristikami didaktického testu a měli možnost pracovat s konkrétními testovými úlohami. Literární blok vyplnila přednáška Teorie verše pro každého, která poskytla návod, jak lze teorii verše využít při výuce literatury na základní a střední škole. Jaké jsou typy edic, jak vznikají, jaké dobré edice jsou dostupné na internetu a na mnoho dalších otázek odpověděla přednáška Co a jak s edicí. Z diskuse, která následovala po každém příspěvku, si snad každý účastník odnesl pro svou další práci nový podnět, zpětnou vazbu, bez níž odborný růst není možný. 

Odpoledne vyplňoval spíše relaxační a oddychový, nicméně rovněž poučný program. Za komentované prohlídky tamních průvodkyň jsme si společně prohlédli prostory Národního divadla a jedno odpoledne učitelé strávili s manželi Pioreckými, kteří je zavedli do avantgardních míst Prahy. Po náročném programu, plném nových metod a přístupů, všichni ocenili doprovodný program – besedu se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou nad jejími knihami. Prostředí Literární kavárny knihkupectví Academia na Václavském náměstí všem připomnělo, že osobní kontakt, společná debata a příjemné prostředí mají v dnešním přetechnizovaném světě pro správné vnímání jazyka českého a literatury své opodstatnění.

O edukační program, který přispívá k rozvoji a obohacení metodiky výuky českého jazyka a literatury na našich školách a pomáhá učitelům zorientovat se v nových trendech v oblasti mluvnice, české prózy a poezie, je každoročně obrovský zájem. Svědčí o tom množství zaslaných přihlášek, které nemohou být v plném rozsahu akceptovány pro jeden kurz.

Podle ohlasů samotných pedagogů kurz probíhal ve výborné atmosféře, všichni ocenili informace a zkušenosti získané díky kvalitním přednáškám lektorů. Ti si zase pochvalovali snahu, aktivní a poctivý přístup ze strany účastníků. Věřím, že si pedagogové odnesli spoustu užitečných poznatků a vědomostí, které uplatní při práci se studenty ve svých školách.

Připravila: Mgr. Monika Petržílková, SSČ AV ČR